Πολεμική Αεροπορία: Αλλαγές στον Κανονισμό ΟΣΕΑΑΥ-Δείτε την απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/22-07-2008 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κύρωση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Οικημάτων Στέγασης Εγγάμων Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ)» (Β’ 1546)
ΑΔΑ: ΩΣ7Ν6-ΔΒΜ

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/22-07-2008 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού Οργανισμού και Λειτουργίας ΟΣΕΑΑΥ αντικαθίσταται ως εξής:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια