Ανακοινώσεις ΕΛΟΑΣ για Χορήγηση Συμπληρωματικού Εφάπαξ και Προκαταβολών

1. Ανακοίνωση Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) επί των Αιτημάτων Χορήγησης Συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος κατόπιν του Ν.4575/2018:


2. Ανακοίνωση Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) επί των Αιτημάτων Χορήγησης Προκαταβολών έναντι Εφάπαξ Βοηθημάτων:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια