Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του

ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου        ΑΜ:46439

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454

(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ        ΑΜ:46436

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558

(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή        ΑΜ:44412

(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου         ΑΜ:45213

(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου        ΑΜ:45503

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558

(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412

(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου     ΑΜ:45213

(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου     ΑΜ:45558

β. Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή    ΑΜ:44412

γ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου     ΑΜ:45992

δ. Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου     ΑΜ:45213

ε. Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου    ΑΜ:45503

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια