ΕΠΟΠ: Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ για συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά-βαθμολογική εξέλιξή τους (ΕΓΓΡΑΦΑ)

1. Απάντηση ΥΕΘΑ σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3869/03-02-2021) με θέμα: «Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ.»:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ.», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210) «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», θεσπίστηκε κλιμακωτή αύξηση των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτούνται προκειμένου να υπολογιστεί στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ως συντάξιμος, ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που τελούν σε κατάσταση επικινδυνότητας (Πτητικά, Καταδυτικά, Αλεξιπτωτιστή, κ.λπ.).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α΄120) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις», τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1 Ιαν 15 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Επίσης, τα όρια των ετών υπηρεσίας που θέτουν οι προαναφερθείσες συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται, ανεξάρτητα από την προέλευση του (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ). Επομένως, τυχόν τροποποίηση τους θα αφορά στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων (ως άρθρο 20 ν.4387/16), οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής και στους στρατιωτικούς, υφίσταται δυνατότητα νόμιμης εργασίας και μετά την αποστρατεία τους.

Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης ισχύουν και για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και επομένως το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4387/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4670/20, διαμορφώνεται βάσει των συνολικών ετών ασφάλισης σε οιοδήποτε Φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η αποφασιστική αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη πολιτική σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το σχετικό έγγραφο:


2. Απάντηση ΥΕΘΑ σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4128/12-02-2021) με θέμα: «Δίκαιη αντιμετώπιση των ΕΠ.ΟΠ. στη βαθμολογική τους εξέλιξη»:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Δίκαιη αντιμετώπιση των ΕΠ.ΟΠ. στη βαθμολογική τους εξέλιξη», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ν.2936/2001 (Α΄166) οι Επαγγελματίες Οπλίτες προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Τα θέματα που άπτονται στην βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠΟΠ ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο, ο οποίος προβλέπει ότι εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο επ’ ανδραγαθία.

Επίσης, σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α΄167), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4407/2016 (Α΄134), παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στελεχών πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών στο Σώμα Αξιωματικών και ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, κάθε έτος, ανάλογα με τις ανάγκες, την ύπαρξη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (ΝΟΘ) και μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση προκήρυξης και διενέργειας των μετατάξεων. Στην παρούσα χρονική περίοδο μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν προκήρυξης του ΓΕΣ, η διαδικασία για την κάλυψη, για το έτος 2020, εντός του έτους 2021:

Εννέα (9) ΝΟΘ για μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών στο Σώμα Αξιωματικών

Σαράντα τεσσάρων (44) ΝΟΘ για μετάταξη ΕΜΘ - ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

Εν κατακλείδι καθίσταται σαφές ότι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κρίνεται άρτιο και επαρκές καθώς συμβάλλει στην ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, ανάλογα με το θεσμό με τον οποίο έχει ενταχθεί στις ΕΔ, με γνώμονα τις επιχειρησιακές ανάγκες. Παράλληλα, εξασφαλίζει την έμπρακτη επιβράβευση των στελεχών με επιπλέον σπουδές και γνώσεις, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το θεσμό προέλευσής τους, γεγονός που παρέχει πραγματικές δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής και διοικητικής εξέλιξης τους.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η διενέργεια των μετατάξεων σηματοδοτεί και ανάλογη μισθολογική αναβάθμιση των μετατασσομένων στελεχών, καθόσον τους εξομοιώνει πλήρως με τους ομοιοβάθμους τους, του Σώματος στο οποίο μετατάσσονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

4 Σχόλια

 1. Φαντασθήκατε παππού 59χρ να κάνει προσοχή και παρουσιάστε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχει και καλύτερα:Να διατάζει ο 28χρονος υπολοχαγός καμία 10 αρια 59αρηδες να ξεφορτώσουν το steyr.
  Ποντάρω στον υπολοχαγό για το ξεφορτωμα.Νεος δυνατός , χωρίς δισκοκοιλες η χονδροπαθειες η οιαδήποτε πάθηση,πουεμποδίζει τα παπουδια να σηκώσουν βαρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τόπο στα νιάτα, ΕΟΘ και ξερό ψωμί για όλους τους βαθμούς για όλες τις ηλικίες. Όλα τα κιλά όλα τα λεφτά, εάν κρίνουμε και από τα "μοντελακια" που κυκλοφορούν σε όλους τους βαθμούς και φύλα. Από ΕΟΘ δεν με κουνάνε ούτε τα κομάντα, γι'αυτό θα μείνω μόνιμος και ένστολος για πάντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εεεεετσιιιιι....Η αντίθεση των νόμων άνευ λογικής βάσεως σε όλο της το μεγαλείο.

   Διαγραφή