Προβλήματα με την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στα στελέχη ΕΔ Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με επιστολή της ΕΣΠΕΕΘ:

Με απόφαση της κυβέρνησης όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιάς και δευτεροβάθμιάς εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά έως τις 29 Μαρ 2021.

Μέλη μας, μας αναφέρανε ότι υπήρξαν Διοικήσεις που αρνήθηκαν να εγκρίνουν την χορήγηση αδείας ειδικού σκοπού προς τα στελέχη, λαμβάνοντας υπόψη, ότι η άδεια ειδικού σκοπού παρέχεται ως ευεργετικό μέτρο διευκόλυνσης με γνώμονα το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης και οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις συγκεκριμένες μονάδες εξαιρέθηκαν της δυνατότητας χρήσης του εν λόγω μέτρου.

Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.) προτείνει την διευκρινιστική τακτοποίηση θέματος χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο σύνολο των συναδέλφων της Φρουράς Θεσσαλονίκης που την έχουν ανάγκη, για όσο χρονικό διάστημα είναι εν ισχύ η αναστολή λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους ενέργειες.

Η σχετική επιστολή:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια