Καθορισμός Τιμής Μεριδίου ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ για το 2021 (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 901/09.03.2021 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' Αριθμ. Φ.951/ΑΔ.2450/Σ.475 που αφορά: Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) για τον Καθορισμό Τιμής Μεριδίου του Μ.Τ.Α. και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) έτους 2021

Άρθρο 1
Τιμή Μεριδίου Μ.Τ.Α. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

Εγκρίνονται οι αποφάσεις της υπ’ αρ. 21/16-11-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται:

α. Η τιμή μεριδίου του Μ.Τ.Α. στα 11,00 €.

β. Η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.ΜΑ στα 3,00 €.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια