Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσεως ΥΠΕΘΑ για το 2021-Έρχεται αύξηση εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές-Προσλήψεις ΕΠΟΠ-ΟΒΑ

Το σχέδιο δράσεων που εγκρίθηκε από τον υπουργό

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν με μέσα, υλικά και προσωπικό το σύστημα Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνδράμουν σε έργα αποκαταστάσεως φυσικών καταστροφών ως έργων κοινής ωφέλειας

Το ετήσιο σχέδιο δράσεως του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που περιλαμβάνει αντικειμενικούς σκοπούς, ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα ολοκληρωθούν κατά το τρέχον έτος 2021 και συνδέονται με τις στρατηγικές επιλογές της κυβερνήσεως εγκρίθηκε από τον υπουργό, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Οι στόχοι του ΥΠΕΘΑ για το 2021 κινούνται στις εξής κατευθύνσεις:

α) Εγγύηση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.

Ενεργοποιούνται 105 εξοπλιστικά προγράμματα με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων.

Υπογράφονται συμβάσεις 50 εξοπλιστικών προγραμμάτων με ενέργειες της Γενικής Διευθύνσεως Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Θα προωθηθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη ρύθμιση θεμάτων καταρτίσεως και λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Εταιρειών Αμυντικού Τομέα.

Θα συσταθεί και θα αναλάβει θεσμικό ρόλο το Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ).

Θα αντικατασταθούν το υφιστάμενο τυφέκιο και το κύριο όχημα πολλαπλών χρήσεων με νέα αυξημένων δυνατοτήτων και αυξημένα ποσοστά συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας.

Θα αναθεωρηθεί ο Οργανισμός Λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα αναβαθμίσεως της στρατιωτικής θητείας.

Θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμορφώσεως για το τεχνικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ.

Επίσης, ο Υπουργός επιβλέπει την αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοικήσεως και Οργανώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και δίνει τις κατευθύνσεις για δράσεις ήπιας ισχύος που προϋποθέτουν αρμονική συνεργασία των πυλώνων εξουσίας, προβάλλοντας διεθνώς τις εθνικές θέσεις αλλά και την εθνική κυριαρχία. Στη στρατηγική αυτή εντάσσονται πρωτοβουλίες όπως η αύξηση των εισακτέων στο σύνολο των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), η πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ), όπως και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Εθνοφυλακή.

β) Βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

γ) Προβολή της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσον αφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ έχει ενισχύσει τον κρατικό μηχανισμό με μέσα, υλικά και προσωπικό των ΕΔ, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αναδύονται στο τομέα της υγείας, ειδικά εν μέσω της υγειονομικής κρίσεως από τον κορωνοϊό.

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ (Ν. Παναγιωτόπουλος – Αλκ. Στεφανής), οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν με μέσα, υλικά και προσωπικό το σύστημα Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνδράμουν σε έργα αποκαταστάσεως φυσικών καταστροφών ως έργων κοινής ωφέλειας. Επίσης, θωρακίζουν τις δυνατότητες της χώρας στη διαχείριση προκλήσεων που προκύπτουν από τη προσφυγική κρίση και αναβαθμίζουν τους μηχανισμούς επιτηρήσεως των συνόρων. Αναφορικά σε υφιστάμενες υποδομές, αναβαθμίζονται όσες αφορούν σε αερομεταφορές, αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ. Τέλος, προβλέπεται ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής του πολιτιστικού αντικτύπου δράσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια