Στεφανής: Η ισοτιμία πτυχίων ΑΣΣΥ με πτυχία ΑΤΕΙ δεν καθίσταται εφικτή (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Στεφανής: Η ισοτιμία πτυχίων ΑΣΣΥ με πτυχία ΑΤΕΙ δεν καθίσταται εφικτή (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Ισοτιμία πτυχίων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η ισοτιμία των πτυχίων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τα πτυχία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα, δεν καθίσταται εφικτή σε πρακτικό επίπεδο, δεδομένου ότι, η ένταξή τους στην αντίστοιχη βαθμίδα δικαιολογείται από παράγοντες, όπως είναι η διαφορετική διάρκεια της απαιτούμενης φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών, η διαφορετική οργανωτική τους δομή, αλλά και ο ειδικότερος εκπαιδευτικός σκοπός, που εξυπηρετεί η κάθε κατηγορία ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως η αναβάθμιση των σπουδών των ΑΣΣΥ αποτελεί διαρκή επιδίωξη αλλά και στόχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με απώτερο σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των Σχολών, προκειμένου αυτοί να εκπληρώνουν ευδοκίμως την αποστολή τους, ως στελέχη των ΕΔ. Συναφώς, η εξομοίωση των πτυχίων των ΑΣΣΥ με τα πτυχία των ΤΕΙ, δεν θα μπορούσε να αποτελεί τον αποκλειστικό γνώμονα αλλά και την μοναδική αναγκαία συνθήκη, για την επίτευξη της αναβάθμισης τους.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, η όποια τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, που καθορίζει τη λειτουργία των ΑΣΣΥ, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους, επιβάλλεται να αποσκοπεί πρωτίστως στην εκπλήρωση του ειδικότερου εκπαιδευτικού σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται στην απόδοση Μονίμων Υπαξιωματικών υψηλού επιπέδου κατάρτισης και επιχειρησιακής ικανότητας, ικανών να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στην ομαλή λειτουργία των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής τους.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια