Παναγιωτόπουλος: Αυτά δήλωσε για τα πρόστιμα σε στρατιωτικούς κατά τις μετακινήσεις τους (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Επιβολή προστίμου σε στρατιωτικούς κατά την μετάβαση από την μονάδα στην οικία τους», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατά τη μετακίνηση των στελεχών των ΕΔ με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), όπως και όλων των πολιτών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται μέχρι και ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηγού.

Για την εν θέματι περίπτωση, τα εν λόγω στελέχη έχουν προβεί στην άσκηση του νόμιμου δικαιώματος υποβολής ένστασης για το επιβληθέν πρόστιμο και αναμένεται η εξέτασή της.

Πέραν των ανωτέρω, η διάθεση μέσων για τη μεταφορά προς και από το χώρο εργασίας, βρίσκεται πάντα σε προτεραιότητα στο πλαίσιο μέριμνας υπέρ του προσωπικού και το ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων, καταβάλλει επίμονες προσπάθειες συντήρησης – εκσυγχρονισμού των μεταφορικών μέσων, ενώ σχεδιάζει και την προμήθεια νέων σύγχρονων μέσων για την επαύξηση των μεταφορικών δυνατοτήτων, με σκοπό τη διατήρηση της άρτιας λειτουργικής τους κατάστασης, την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού και την εξασφάλιση του αξιόμαχου των Μονάδων.

Στους δε Σχηματισμούς - Μονάδες που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης, υφίσταται ικανός αριθμός διατιθέμενων υπηρεσιακών οχημάτων για μεταφορά του προσωπικού, και δεδομένου ότι δεν έχουν εισέτι αναφερθεί νέες ανάγκες για διατιθέμενα μέσα μετακίνησης, τα στελέχη των ΕΔ δύνανται να μετακινούνται με υπηρεσιακά οχήματα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες και επιχειρησιακές ανάγκες των Μονάδων όπου υπηρετούν.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό των ΕΔ, εφόσον προκύψει ανάγκη νομοθετικής πρόβλεψης για εξαίρεση στα μέτρα μετακίνησης των στελεχών με Ε.Ι.Χ. μέσα, θα επεξεργαστεί τυχόν απόψεις - προτάσεις των Γενικών Επιτελείων και θα εισηγηθεί στα συναρμόδια Υπουργεία τις αναγκαίες τροποποιήσεις - βελτιώσεις.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια