Έγγραφο προς ΥΕΘΑ για Παράταση Χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης στα στελέχη ΕΔ

Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω:

Με το (β) σχετικό, είχαμε επισημάνει την ανάγκη χορήγησης των Καταστάσεων Επιβίβασης στα Μόνιμα Στελέχη των ΕΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (α) όμοιο και για οποιονδήποτε προορισμό της επιλογής τους, υπό την προϋπόθεση ότι η φρουρά στην οποία υπηρετούν δεν αποτελεί φρουρά προτίμησής τους, σύμφωνα και με την αντιπαραβολή της ετήσιας δήλωσης επιθυμίας του τόπου μεταθέσεως που υποβάλλουν.

Για το έτος 2020 τόσο εξαιτίας της παρατεταμένης ανάκλησης των αδειών για όλο το στράτευμα, όσο και της απαγόρευσης των μετακινήσεων από νομό σε νομό, λόγω των μέτρων για τον covid-19, είχε ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην έχει επιτραπεί σε συναδέλφους μας η μετακίνηση τους εκτός του Νομού που υπηρετούν και ως εκ τούτου, δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση της δικαιούμενης Κατάστασης Επιβίβασης.

Ύστερα από παραπάνω και κατόπιν σχετικής επιστολής της ΕΣΠΕΕΡ, εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης έτους 2020, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021, κατά αντιστοιχία με την απόφαση για την παράταση των Κανονικών Αδειών που αποφασίστηκε εξαιτίας της ανάκλησης αδειών, ή για όσο διάστημα τυχόν απαιτηθεί για την άρση του μέτρου απαγόρευσης των μετακινήσεων εκτός του Νομού υπηρέτησης των συναδέλφων μας.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. ΕΣΠΕΕΡ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια