Αδικία-Αποκλεισμός στελεχών ΕΔ από τη χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης-Τι προτείνεται σε ΥΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Αδικία-Αποκλεισμός στελεχών ΕΔ από τη χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης-Τι προτείνεται σε ΥΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΜΕΝΣ, ύστερα από επιστολή της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ, απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ σχετικά με το οποίο αναφέρει τα παρακάτω:

Στο άρθρο ένα (1) του (α) σχετικού [ΝΔ 263/69] ορίζεται:

«Στους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, Οπλίτες θητείας, Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατή η χορήγηση κατάστασης επιβίβασης μετ’ επιστροφής, εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών.»

Στη δε Υπουργική Απόφαση του (η) ομοίου η οποία επίσης είναι σε ισχύ, στο άρθρο ένα (1) προβλέπεται ότι η Κατάστασης Επιβίβασης (μεταξύ άλλων) χορηγείται:

«1. Σε όλους γενικά τους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς (μονίμους, εθελοντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κ.λ.π.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δηλώσει τη φρουρά που υπηρετούν ως φρουρά προτίμησης τους, χορηγείται μία (1) φορά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφ` όσον ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, Κατάσταση Επιβίβασης (Κ.Ε.) μετ` επιστροφής, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης. …»

Από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου συνάγεται ότι η χορήγηση μίας (1) Κατάστασης Επιβίβασης στα Μόνιμα Στελέχη είναι δυνατή για οποιονδήποτε προορισμό της αρεσκείας τους (σύνηθες είναι αυτή η επιλογή να εξαντλείται στον τόπο συμφερόντων του καθενός), υπό την προϋπόθεση ότι η φρουρά στην οποία υπηρετούν δεν αποτελεί φρουρά προτίμησής τους, σύμφωνα και με την αντιπαραβολή της ετήσιας δήλωσης επιθυμίας του τόπου μεταθέσεως που υποβάλλουν.

Ο περιορισμός που θέτει ο νομοθέτης, για τα Μόνιμα Στελέχη περιορίζεται και εξειδικεύεται σε αυτήν και μόνο την περίπτωση και θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε πληροί την αναγκαία προϋπόθεση να αιτούνταν απρόσκοπτα την έκδοση Κατάστασης Επιβίβασης. Επιπρόσθετα ο Κοινός Νομοθέτης, το οικείο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και το Υπουργείο των Οικονομικών, δεν έχουν προβεί μέσω νόμου ή/και νομοθετικής εξουσιοδότησης σε έκδοση ΚΥΑ η οποία να τροποποιεί ή να περιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη.

Η πρακτική των Γενικών Επιτελείων απέναντι σε στελέχη που πληρούν την νομική προϋπόθεση έκδοσης Κατάστασης Επιβίβασης ποικίλει. Βεβαίως, αρκετά είναι τα στελέχη τα οποία λαμβάνουν την Κατάσταση Επιβίβασης (θεμιτό) αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σε ανάλογα αιτήματα, γίνεται αυθαίρετα επίκληση του ότι ο αιτούμενος δεν εντάσσεται στην πρόβλεψη των σχετικών (α) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ] & (η) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ], άλλοτε γιατί κάποτε κατά το παρελθόν είχε δηλώσει την φρουρά στην οποία υπηρετεί και άλλοτε γιατί η φρουρά τοποθέτησης που δηλώνει δεν εμπεριέχει στελέχη της ειδικότητάς του και συνεπώς η περίπτωση του εξαιρείται του νόμου (κατά δική τους επίσης αυθαίρετη ερμηνεία).

Οι αιτιολογίες που έχουν δοθεί έτι περαιτέρω σε άλλες απορριπτικές περιπτώσεις είναι σε συναφές ερμηνευτικό περιβάλλον και πάντως δημιουργούν στα στελέχη την ψευδή πεποίθηση ότι δεν δικαιούνται την χορήγηση Κατάστασης Επιβίβασης αλλά και ότι τα Γενικά Επιτελεία είναι αρνητικά απέναντι σε ανάλογα αιτήματα.

Τέλος η ΠΟΜΕΝΣ καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να άρουν την έως τώρα περιοριστική εφαρμοζόμενη πολιτική χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης αποστέλλοντας σαφείς οδηγίες προς τις Διοικήσεις των Μονάδων για την ορθή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια