Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης στελεχών ΕΔ-Έκδοση ΚΥΑ: Ερώτηση σε ΥΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (2648/14-12-20) Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας-Οικονομικών κατέθεσαν οι Βουλευτές Κεγκέρογλου Βασίλειος, Φραγγίδης Γεώργιος και Κώστας Σκανδαλίδης με θέμα «Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης στελεχών ΕΔ»

Ειδικότερα:

Κύριοι Υπουργοί,

Με τις υπ΄ αριθμ. 1018/1-10-19 και 5438/3.4.20 ερωτήσεις και την υπ’ αριθμ. 190/30.10.20 αναφορά του το Κίνημα Αλλαγής εξέθεσε τους λόγους βάσει των οποίων εκτιμά ότι απαιτείται η έκδοση από μέρους σας σχετικής ΚΥΑ ή συμπερίληψης στον Π/Υ εκάστου έτους για την καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ.

Από τις μέχρι τώρα απαντήσεις σας, ΥΠΟΙΚ (21-10-19, 15-5-20) και ΥΠΕΘΑ (23-10-19, 5-5-20 και 23-11-20), στις προαναφερθείσες ερωτήσεις και αναφορά βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, προκύπτουν προφανέστατα τα ακόλουθα:

α. Αναγνωρίζεται η υποχρέωση:

• καταβολής της νομοθετημένης (με βάση την περίπτωση β’ της παραγράφου Δ’ του άρθρου 127 του ν.4472/2017) ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης (2,77 ευρώ/ώρα) στα στελέχη των ΕΔ, η οποία οφείλεται αναδρομικά από το 2017.

• έκδοσης ΚΥΑ των δύο συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής της υπόψη αποζημίωσης, όπου, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, θα καθορίζονται το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

• διάθεσης πιστώσεων στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής του ΥΠΟΙΚ.

β. Το ΥΠΕΘΑ συνέταξε και απέστειλε την σχετική ΚΥΑ, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή για λόγους που απαιτείται να εξηγηθούν από τα δύο Υπουργεία.

γ. Το ΥΠΕΘΑ αποδέχεται ότι η παρούσα πολιτική του ηγεσία προωθεί άμεσα την εισήγηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το υπόψη θέμα.

Δεδομένου ότι:

Το προσωπικό των ΕΔ βρίσκεται διαχρονικά στις επάλξεις για να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση που απορρέει από την θεσμική αποστολή του, που είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας, σε συνδυασμό με το προσφερόμενο κοινωνικό του έργο.

Δεδομένου ότι:

Η πολιτεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας του προσωπικού αυτού, έχει θεσπίσει μια σειρά από κίνητρα που μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν και μέτρα οικονομικής στήριξης των στελεχών του, όπως την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης.

Δεδομένου ότι:

Αν και έχουν ψηφιστεί αυτά τα μέτρα (αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού) από την Βουλή, αυτά δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοσθεί, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αισθάνεται αδικημένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταργηθεί και η καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας στα στελέχη των ΕΔ.

Δεδομένου ότι:

Από αυτά που μνημονεύονται φαίνεται ότι, δεν υφίσταται η αγαστή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για την εξεύρεση λύσης καταβολής της αποζημίωσης στα στελέχη των ΕΔ.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο Υπουργεία να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ;

2. Ποτέ απεστάλη το πρώτο σχέδιο ΚΥΑ από το ΥΠΕΘΑ προς το ΥΠΟΙΚ και τι αυτό προέβλεπε, όσον αφορά στους ορούς και τις προϋποθέσεις κλπ χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης και στα πλαίσια ποιων πιστώσεων του Προϋπολογισμού;

3. Ποια απάντηση και ποτέ δόθηκε από το ΥΠΟΙΚ και ποιες υπήρξαν οι αντιρρήσεις του επί του σχεδίου της ΚΥΑ;

4. Έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον Π/Υ 2021 για την καταβολή των από το 2017 εκκρεμουσών αποζημιώσεων, καθώς και των τρεχουσών εφεξής οφειλών, με βάση την υπό έκδοση ΚΥΑ;

Επίσης, παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί για την ενημέρωση της Βουλής όπως προβούν:

Στην κατάθεση των σχετικών εγγράφων αλληλογραφίας μεταξύ των δύο συναρμόδιων Υπουργείων.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια