ΕΑΑΣ: Συμπληρωματική Ανακοίνωση για τη διεκδίκηση συμπληρωματικού εφάπαξ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

Σε συνέχεια της από 28 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσης με θέμα τη διεκδίκηση λήψης συμπληρωματικού εφάπαξ από μέρος συναδέλφων και μετά από γενόμενη περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, σας γνωρίζουμε επί πλέον τα παρακάτω:

α. Υπάρχει δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης συμπληρωματικού εφάπαξ από μέρος συναδέλφων, καθόσον τόσο από την υπ’ αριθμ. 17841/2020 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όσο και από άλλες, επιδικάζονται συμπληρωματικά ποσά.

β. Η απόφαση που συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωσή μας της 28ης Δεκεμβρίου, είναι σε πρώτο βαθμό εκδίκασης.

γ. Κάθε συνάδελφος που εκτιμά ότι εμπίπτει στις αναφερόμενες περιπτώσεις διεκδίκησης συμπληρωματικού εφάπαξ θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο της προτιμήσεώς του, ώστε να λάβει την ορθή νομική συμβουλή για την ατομική του περίπτωση και τα υπάρχοντα θέματα παραγραφής.

δ. Όπως μας διευκρίνισαν έγκριτοι νομικοί, η υποβολή στον ΕΛΟΑΣ αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ διακόπτει την παραγραφή και εκκινεί νέα προθεσμία. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού για την ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι: mts.eloas@army.gr. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η δυνατότητα αποστολής της αίτησης και με συστημένη επιστολή.

ε. Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε συνημμένα υπόδειγμα αίτησης προς τον ΕΛΟΑΣ, το περιεχόμενο του οποίου προσαρμόζει ο κάθε ενδιαφερόμενος αναλόγως της ατομικής του περιπτώσεως και του χρόνου λήψης του αρχικού ποσού εφάπαξ.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Εκ του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια