Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τη Χορήγηση αδειών στα στελέχη ΕΔ

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Χορήγηση αδειών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς για το ζήτημα της χορήγησης μασκών, αντισηπτικών και εν γένει για τα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στις (δ) και (ε) σχετικές απαντήσεις μας επί των (α) και (β) ομοίων Ερωτήσεων τις οποίες είχατε καταθέσει.

Περαιτέρω, η λήψη των δικαιούμενων αδειών συνεχίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, υπό τον περιορισμό ότι αυτές δεν θα λαμβάνονται για το εξωτερικό, για λόγους προστασίας του προσωπικού έναντι της υγειονομικής κρίσης.

Επιπλέον, χορηγούνται και οι άδειες που καθιερώθηκαν με τους ν.4682/20 (Α΄76) και ν.4683/20 (Α΄83), για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας (π.χ. άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας σε ομάδες αυξημένου κινδύνου κ.τ.λ.).

Σε κάθε περίπτωση, η κανονική άδεια αποτελεί δικαίωμα των στελεχών αλλά και η Διοίκηση υποχρεούται να τηρεί τα απώτατα χρονικά όρια εξάντλησής των, όπως αυτά καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών.

Για την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38 παρ.3 του άρθρου 1 του ν.4683/20 (Α΄83).

Αναφορικά με την αντιμετώπιση του συγχρωτισμού, με έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, από την 2α Νοεμβρίου 2020, καθορίστηκε ότι, τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης και κατά κρίση των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων θα λειτουργούν και θα στελεχώνονται με το κατά δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 50% της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με πάσης φύσης άδεια.

Επίσης, παρατάθηκε ήδη η δυνατότητα χορήγησης των κανονικών αδειών έτους 2020 για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Ως προς το ενδεχόμενο περαιτέρω παράτασης, το ζήτημα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, λαμβάνοντας υπόψη τις εν εξελίξει υγειονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Κατά την επιστροφή στελεχών από άδειες, σύμφωνα με την υφιστάμενη εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ η οποία συντονίζει διακλαδικά την όλη προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, δεν κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή rapid test, πλην ειδικών ομάδων στελεχών, όπως οι υγειονομικοί, όπου και διενεργείται, ενώ παράλληλα έχει δοθεί στις Μονάδες των ΕΔ αλγόριθμος, ο οποίος κατά την εφαρμογή του βοηθά στον εντοπισμό πιθανά υπόπτων περιστατικών. Σε περίπτωση που στελέχη των ΕΔ είχαν επαφές με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού είναι απαραίτητος ο ΡCR έλεγχος ή rapid test, που διενεργείται, δωρεάν, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης.

Τέλος σας γνωρίζουμε, πέραν των ήδη ληφθέντων μέτρων που σας έχουμε κάνει γνωστά, ότι για την προστασία του προσωπικού από την υγειονομική κρίση, έχουν υλοποιηθεί, κατόπιν αντίστοιχων αιτημάτων, επιπλέον προμήθειες των παρακάτω ειδών:

Διαχωριστικά γραφείων plexi glass.
Αυτόματοι μηχανισμοί απολυμαντικού χεριών.
Επαγγελματικοί ατμοκαθαριστές για περιοδική απολύμανση χώρων.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια