ΥΕΘΑ: Εξετάζεται η προώθηση σχεδίου τροπολογίας για μισθολογική αποκατάσταση ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΥΕΘΑ: Εξετάζεται η προώθηση σχεδίου τροπολογίας για μισθολογική αποκατάσταση ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Βαθμολογικά και μισθολογικά προβλήματα των Μονιμοποιημένων Εθελοντών Μακράς Θητείας», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ Αξιωματικών, οι οποίοι συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας για το βαθμό τους και υπάγονται στις διατάξεις ν.2439/1996 (Α΄219), απαιτείται να κριθούν από το αρμόδιο συμβούλιο προαγωγών.

Κατόπιν απόφασης των συμβουλίων προαγωγών, δύνανται να παραμείνουν στην ενέργεια τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4494/2017 (Α΄165). Για τους ΕΜΘ Αξιωματικούς που δε θα τεθούν ΕΟΘ, θα εκδοθεί ΠΔ προαγωγής τους στον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού και αντίστοιχα και μετέπειτα νέο ΠΔ αποστρατείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2439/1996 (Α΄219). Η δε έκδοση του ως άνω σχετικού ΠΔ προαγωγής τους βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας.

Σε ότι αφορά στην αρμοδιότητα μισθολογικής πολιτικής και κατ’ επέκταση στην ενδεχόμενη οικονομική ρύθμιση για τους ΕΜΘ, σχετικά με τη διακριτή πρόβλεψη Μισθολογικού Κλιμακίου στο διοικητικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχα, προς εναρμόνιση με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Πέραν όμως των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αρμοδίως η προώθηση σχεδίου τροπολογίας, για τη μισθολογική αποκατάσταση των ΕΜΘ. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Οικονομικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια