Έγγραφο Στεφανή για την Ψυχοκοινωνική μέριμνα εν ενεργεία Στρατιωτικών

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Ψυχοκοινωνική μέριμνα εν ενεργεία Στρατιωτικών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, μεριμνά διαρκώς για την ιατρική περίθαλψη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των μελών αυτών, σε προγραμματισμένο επίπεδο (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία) ή σε πλαίσιο επείγοντος (ΤΕΠ) και παρέχει νοσηλεία στις Ψυχιατρικές κλινικές των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Συναφώς, έχοντας θέσει, Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, ως πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού, έχουμε διαρκή ενημέρωση και επιδεικνύουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ολιστικής προσέγγισης και ψυχοκοινωνικής μέριμνας των στελεχών των ΕΔ.

Συγκεκριμένα, η ψυχοκοινωνική μέριμνα για τα στελέχη των ΕΔ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δομών και δράσεων όπως:

Ιατρική περίθαλψη, τόσο σε προγραμματισμένο επίπεδο (Τακτικοί Προληπτικοί Υγειονομικοί Έλεγχοι, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία) όσο και σε πλαίσιο επείγοντος (ΤΕΠ), καθώς και νοσηλεία στις Ψυχιατρικές Κλινικές των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Παροχή υπηρεσιών από το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΔΚΨΥΕΔ), όπως συμβουλευτική στρατιωτικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, πρόληψη και διαχείριση επιχειρησιακού στρες, καθώς και Συμβουλευτική Διοικήσεων για χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων, διάθεση τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, μελέτη και παρέμβαση σε δυνητικά ψυχικά τραυματικά γεγονότα, για τον περιορισμό των ψυχικών επιπτώσεων του συμβάντος.

Ειδικές δράσεις, ημερίδες και προγράμματα (π.χ. η «Ομάδα Γονέων», που απευθύνεται σε στελέχη - γονείς και των τριών Κλάδων των ΕΔ).

Σύσταση Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ), οι οποίες στελεχώνονται από οπλίτες Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, με επικεφαλής Αξιωματικούς Ψυχολόγους και παρέχουν υποστήριξη και φροντίδα τόσο σε οπλίτες θητείας όσο και σε στελέχη, για όλα τα θέματα που μπορεί να τους απασχολούν, συμπεριλαμβανομένης και της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης.

Έκδοση σχετικών εγχειριδίων (Εγχειρίδιο επί θεμάτων Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας προσωπικού και εγχειρίδιο Α΄ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας).

Ειδικό πλαίσιο δράσεων όσον αφορά στο θέμα των εξαρτήσεων (ουσίες- τυχερά παίγνια - internet), όπου υφίσταται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Υπουργείου Υγείας. Από το εν λόγω Μνημόνιο, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για πρόσληψη και καταπολέμηση του φαινομένου.

Αναφορικά με την υφιστάμενη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, αυτή παρέχει άμεσες ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο προσωπικό των ΕΔ και στις οικογένειές τους, ενώ λειτουργεί καθημερινά επί 24ωρης βάσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο αριθμός των κλήσεων ανήλθε σε 354, εκ των οποίων μόνο το 10% αφορούσε εν ενεργεία στελέχη και δεν υπήρχαν κλήσεις από σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ.

Συγκριτικά με το 2019, δεν έχει παρατηρηθεί καμία όξυνση ψυχολογικών προβλημάτων στους εν ενεργεία στρατιωτικούς. Τα αριθμητικά δεδομένα (557 εξετασθέντες σε 354 κλήσεις και 801 εξετασθέντες σε 416 κλήσεις, αντίστοιχα) επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα, τόσο επιχειρησιακή όσο και ψυχολογική, του προσωπικού των ΕΔ να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά και η έκδοση οδηγιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από την αρχή της πανδημίας για το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ.

Σε κάθε περίπτωση η υφιστάμενη ψυχοκοινωνική μέριμνα κρίνεται πως, επί του παρόντος, καλύπτει επαρκώς το προσωπικό των ΕΔ και τους σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών. Η σχέση όμως των υφιστάμενων ψυχοπιεστικών παραγόντων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, είναι δυναμική και μεταβαλλόμενη. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σπουδαίος ο ρόλος του υγειονομικού προσωπικού, που συνεχώς παρατηρούν, καταγράφουν και μελετούν ψυχοπιεστικά φαινόμενα και ανθρώπινες συμπεριφορές.

Πέραν όλων των παραπάνω, έχουν αναληφθεί δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Υφυπουργό κα Ράπτη Ζωή, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ψύχωση, για νεοσυλλέκτους και στρατευμένους οπλίτες και η επιμόρφωση παιδαγωγών και προσωπικού των παιδικών σταθμών και ειδικών Ψυχικής Υγείας του ΥΠΕΘΑ στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση νηπίων με αυτισμό.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι Διοικήσεις όλων των κλιμακίων χειρίζονται με ορθολογικό τρόπο όλο το προσωπικό και μεριμνούν για τις ανάγκες των στελεχών των ΕΔ και των οικογενειών τους, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε στελέχους ως ψυχοσωματική οντότητα και επιδεικνύοντας σεβασμό στην προσωπικότητά του.

Εν κατακλείδι σας γνωρίζουμε ότι, το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ είναι κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στις ανάγκες που προκύπτουν. Η μελέτη των κείμενων ψυχοπιεστικών προβλημάτων, ο σχεδιασμός μέτρων, η εφαρμογή τους και κατ' επέκταση, η ανάγκη ενίσχυσης των υγειονομικών δομών με ανθρώπινο δυναμικό, είναι τομείς που το ΥΠΕΘΑ μελετά συνεχώς και συστηματικά και αναλαμβάνει τις ανάλογες δράσεις.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια