Έγγραφο Υπ. Εργασίας για Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό-Μάχιμη 5ετια-Εξαγορά 3ετίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Έγγραφο Υπ. Εργασίας για Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό-Μάχιμη 5ετια-Εξαγορά 3ετίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Τι απάντησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΚΑ) για την Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για αποκατάσταση αδικιών σε βάρος στελεχών ΕΔ-ΣΑ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση αδικών σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 849/21-10-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Β. Κεγκέρογλου, Γ. Φραγγίδη, Γ. Μουλκιώτη και Γ. Καμίνη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 22 του ν. 3865/2010 προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του άρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007, προβλέπεται κράτηση ασφαλισμένου υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη, ποσοστού 6,67% (όπως το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε μεταβατικά από 01.01.1993) επί των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών υπαλλήλων που κατατάσσονται από 01.10.1990 και εφεξής καθώς και εκείνων που είχαν καταταγεί έως 30.09.1990. Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νομοθετήματος καθορίζεται ότι η εν λόγω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, καθώς και για τις πλασματικές υπηρεσίες.

Με την με αριθμ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3ετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο εισήχθει για πρώτη φορά από 01.01.2017, με τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 1γ του ν. 4387/2016, εργοδοτική εισφορά, η οποία εξελίχθηκε από την ημερομηνία αυτή έως και το έτος 2020 με τα μεταβατικά ποσοστά, όπως αυτά προβλέφθηκαν στην ΚΥΑ 111482/0092/30-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 4005/2016).

Βάσει του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου, από 01.01.2020 και εφεξής, το συνολικό ποσοστό για κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 20%, επιμεριζόμενο σε ποσοστό 6,67% για τον υπάλληλο και 13,33% για το Δημόσιο.

Ως εκ τούτου, η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών υπαλλήλων της παρ. 4 του αρ. 22 του ν. 3865/2010, πραγματοποιείται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης αναγνώρισης. Δεδομένου, ωστόσο, ότι αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής (αρ. 15 παρ. 1β του ν. 4387/2016).

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι, δεδομένου ότι ο εν λόγω αναγνωριζόμενος -κατόπιν εξαγοράς- χρόνος αποτελεί συντάξιμο χρόνο ασφάλισης, θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

B. Σε ό, τι αφορά την εφαρμογή του αρ. 11 του ν. 4609/2019, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του αρ. 73 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Νομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Tα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Οι διατάξεις του αρ. 11 του ν. 4609/2019, σχετικά με την αναγνώριση, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλάσιου χρόνου έως και πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, δεν έτυχαν της επεξεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οριζόμενη στο αρ. 73 παρ. 2 του Συντάγματος προαναφερθείσα διαδικασία και ως εκ τούτου δεν δύνανται να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

6 Σχόλια

 1. Aυτοί απαντούν στις ερωτήσεις ως συνήθως με στερεότυπο τρόπο. 'Οσον αφορά την 2η πενταετία των ΕΔ, του άρθρου 19 του Ν.4609, το γνωστό τροπάριο εδώ και 1,5 χρόνο με την γνωστή απάντηση: " Δεν νομοθετήθηκε σωστά "!! Ελέος πια..... Και σείς τι κάνετε γι αυτό?Που το ψηφίσατε κιόλας!!! Γιατί δεν το διορθώνετε ώστε να αποκασταθεί η εν λόγω αδικία προς τα στελέχη των ΕΔ? Να νοιώσουν ότι το κράτος αναγνωρίζει την προσφορά τους στο δύσκολο έργο τους. Αλλά μαλλον στου κουφού την πόρτα......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα δεν καταλαβενω γιατί να μήν έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης τουλάχιστον της 3ετιας και πέραν των 95 κατεταγεντων; ας αφήσουμε το αφιγημα τα περί ομαλής μετάβασης στο νέο ασφαλιστικό το δίκαιο θα ήταν για όλους έως τον νόμο κατρουγκαλου που τα ισοπέδωσε ολα. Η τουλάχιστον για όλες τις εναπωμιναντες σειρές των ΕΜΘ διότι ούτως ή άλλως με αλλα δεδομένα μπείκαν στον Στρατό την δεκαετία του '90.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μας έβγαλες τα μάτια Γιώργο με την ορθογραφία σου!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βλεπουμε και τους ορθογραφους ποσο σημασία μας δίνουν 100αδες ωρες απληρωτες(ασκησεις νυχτερινά απογευματα σχοινακια πλημμύρες αποχιονισεις πυρκαγιές αποστολες σεισμοί ). και μου θελουν ισοτητα και 40ωρα λεει οπως στο δημοσιο αφου θελουν ισοτητα ασ πληρώνουν υπηρεσίες η να πιαστει αναγνωρισιμος χρονος συνταξιμος τουλάχιστον. Μιλάει κανεις απο.τις ενωσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή