Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για αποκατάσταση αδικιών σε βάρος στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για αποκατάσταση αδικιών σε βάρος στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (849/21-10-20) στη Βουλή κατέθεσαν οι Βουλευτές Καμίνης Γεώργιος, Κεγκέρογλου Βασίλειος, Μουλκιώτης Γεώργιος και Φραγγίδης Γεώργιος με θέμα «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος»

Ειδικότερα:

Ο ν. 3865/2010 δημιούργησε διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη των ΕΔ που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-7-1990 έως 31-12-1992. Ο λόγος είναι ότι έχοντας διαφορά 6 έως 12 μήνες στην ημερομηνία κατάταξή τους στις ΕΔ, θα υπηρετήσουν 10 έτη πραγματικής υπηρεσίας περισσότερα και θα εμπίπτουν στις νέες δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού της σύνταξής τους.

Η αύξηση που επήλθε στο κόστος των τριών (3) συντάξιμων ετών του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 3865/2010 με την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, δηλαδή η καταβολή ποσού ίσου με το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών του την ημέρα που υποβάλει την αίτηση αναγνώρισης αντί του 6,67% που ίσχυε, έκανε την εξαγορά απαγορευτική και επί της ουσίας έχει καταστήσει το νόμο ανενεργό.

Δεδομένου ότι: Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που εργάζονται με επαγγελματισμό και φιλοπατρία πρέπει να εμπεδωθεί η αίσθηση ότι η πολιτεία δεν κάνει διακρίσεις.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε για τα στελέχη που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1992 (λογιζόμενοι ως παλαιοί ασφαλισμένοι) ώστε να αρθεί η αδικία;

2. Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός του ποσού που πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος για την εξαγορά των τριών (3) συντάξιμων ετών του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 3865/2010 που με την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 έχει καταστίσει επί της ουσίας το νόμο ανενεργό;

3. Τι ισχύει όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4609/2019;

α. Δύνανται τα στελέχη να εξαγοράσουν μία (1) επιπλέον πενταετία ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης των μονάδων, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους;

β. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται πέραν των χρόνων που αναφέρονται στην παρ. 5 του αρ. 40 του Π.Δ. 169/2007;

γ. Ποιο είναι το ποσοστό, επί των συντάξιμων αποδοχών, για τον προσδιορισμό της χρηματικής καταβολής για την αναγνώριση αυτών των ετών στο διπλάσιο;

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια