Πολεμική Αεροπορία: Δείτε 1 νέα Προκηρύξη για 25 θέσεις OBA (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Προκηρύσσονται είκοσι πέντε (25) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων παρακάτω ειδικοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ), θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 03 Δεκ 20 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα).

Όλη η προκήρυξη για τις 25 θέσεις ΟΒΑ ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια