Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 60ΜΠ6-ΕΧΜ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ..., τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους» ως ακολούθως:...

2. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, ..., τους παρακάτω Πλοιάρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 από το ΑΝΣΚ του Πολεμικού Ναυτικού, με την υπ’ αριθ. 4/Σ.4 από 07-04-2020 απόφασή του:...

3. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, ..., τους Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», στο βαθμό του Πλωτάρχη, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, με την υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 14-04-2020 απόφασή του:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, ..., τους παρακάτω Πλωτάρχες Ειδικοτήτων, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», στο βαθμό του Πλωτάρχη, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, με την υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 14-04-2020 απόφασή του:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια