Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για σχεδιασμό μεταθέσεων-υπηρεσιακών μεταβολών στελεχών ΕΔ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η βουλευτής κα Φωτεινή Μπακαδήμα με θέμα «Καταγγελίες για τα κριτήρια μετάθεσης των μηχανοσυνθετών της ΠΑ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία είναι απολύτως ενημερωμένες για τα ζητήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και ειδικά σε εκείνα που αφορούν στις τοποθετήσεις του.

Όμως ο σχολιασμός ερωτημάτων που αναφέρονται αόριστα σε δημοσιεύματα ιστοσελίδων, μάλιστα χωρίς να προσδιορίζονται τα στελέχη στα οποία αναφέρεστε, καθίσταται δυσχερής.

Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ, ρυθμίζεται από το Ν.3883/2010 (Α' 87) και εξειδικεύεται με την Υπουργική Απόφαση Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (Β' 468), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα των μεταθέσεων.

O σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται, κατά σειρά σπουδαιότητας, από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ.

Επίσης, οι προσφυγές επί των μεταθέσεων, διεκπεραιώνονται μέσω συγκεκριμένων υπηρεσιακών διαδικασιών στις οποίες είναι αυτονόητο ότι, τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται.

Πέραν των ανωτέρω, η θεραπεία τυχόν αβλεψιών αποτελούν εκπεφρασμένη βούληση της παρούσας πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, εφόσον αυτές συγκεκριμενοποιούνται και στοιχειοθετούνται αρκούντως.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια