Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι ΕΜΘ Ανθστες προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)

Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι ΕΜΘ Ανθστες προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)


Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1398/14.09.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στη Μυτιλήνη την 15-8-20 μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3883/2010, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του ν. 4609/2019, οι παρακάτω Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές, ως ακολούθως:

Αναδρομικά από 3-1-20 που δικαιούνται οι:...

Αναδρομικά από 27-6-20 που δικαιούνται, οι:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια