Τι αλλάζει στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. - Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τι αλλάζει στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. - Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Κατερίνα Μάνθου

Κατατέθηκε στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Σειρά σημαντικών αλλαγών στο ισχύον εργασιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, φέρνει Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Το Προεδρικό Διάταγμα, που φέρει την υπογραφή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προβλέπει καταρχάς την παράταση κατά ένα έτος, του ορίου ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη, με τις νέες διατάξεις αλλαγές επέρχονται και στο καθεστώς των αδειών τροποποιείται το παλαιό νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 10 ΠΔ 27/1986).

Συνταξιοδοτικό

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις, η νομιμότητα των οποίων θα κριθεί από το ΣτΕ, προβλέπει αύξηση κατά ένα έτος του ορίου μέχρι του οποίου επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί που κατέχουν τους βαθμούς Αντιστράτηγου – Αρχηγού (66ο έτος από 65ο), Αντιστράτηγου (64ο έτος από 63ο), Υποστράτηγου (63ο έτος από 62ο), Ταξίαρχου (62ο έτος από 61ο) και Αστυνομικού Διευθυντή (60ο έτος από 59ο που ισχύει σήμερα). Παράλληλα, με τις ίδιες διατάξεις από το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και κάτω τα όρια ηλικίας παραμένουν τα ίδια που ισχύουν στο ΠΔ 24/1997 (άρθρο 49).

Τι αλλάζει σε άδειες

Οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν όμως αλλαγές και στο καθεστώς των αδειών και ειδικών αδειών του αστυνομικού προσωπικού, καθώς τροποποιείται το παλαιό νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 10 ΠΔ 27/1986). Συγκεκριμένα, στο αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται:

Άδεια γάμου 5 ημερών με αποδοχές,

Άδεια θανάτου συζύγου ή συγγενικού προσώπου έως και β΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή έως και α΄ βαθμού εξ΄ αγχιστείας 5 ημερών με αποδοχές,

Στις γυναίκες για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άδεια (με αποδοχές) μίας ημέρας κατά την ημέρα ωοληψίας με αποδοχές και άδεια 15 ημερών από την ημέρα της εμβρυομεταφοράς,

Άδεια στους άνδρες αστυνομικούς μίας ημέρας κατά την ημέρα ωοληψίας και άδεια 1 ημέρας κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς,

Άδεια 22 ημερών ετησίως στο αστυνομικό προσωπικό το οποίο πάσχει από νόσημα για το οποίο απαιτούνται μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, ενώ ίδιες μέρες άδειας χορηγείται και για τους ίδιους λόγους, εφόσον αφορά συζύγους και τέκνα του αστυνομικού προσωπικού,

Άδεια ενός μηνός με αποδοχές για τους εργαζόμενους με την ειδικότητα του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων, στους απασχολούμενους σε ακτινολογικά εργαστήρια και τους έχοντας την ειδικότητα του ραδιοφυσικού (να σημειωθεί ότι η άδεια αυτή είναι πλέον των προβλεπομένων αδειών θερινών διακοπών, κ.λπ.),

Άδεια μητρότητας στις γυναίκες σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 3528/2007,

Άδεια 3 ημερών με αποδοχές στους άνδρες αστυνομικούς σε περίπτωση γέννησης τέκνου,

Άδεια του άρθρου 53 του νόμου 3528/2007 στους αστυνομικούς που υιοθετούν παιδί ή αποκτούν παιδί με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας,

Άδεια του άρθρου 53 του νόμου 3528/2007 στους γονείς αστυνομικούς, με αποδοχές, για ανατροφή παιδιού. Η άδεια 9 μηνών για ανατροφή παιδιού χορηγείται άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του, ενώ ο γονέας που επιλέξει τη λήψη της άδειας για ανατροφή τέκνου, δεν μπορεί να διακόψει και να πάει στο καθεστώς του μειωμένου ωραρίου. Η άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά ένα μήνα για τους γονείς μονογονεικών οικογενειών, στους διαζευγμένους γονείς που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, καθώς και στην περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Άδεια μετά αποδοχές 4 ημερών για κάθε έτος σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών, ενώ η εν λόγω άδεια αυξάνεται στις 7 ημέρες για τους τρίτεκνους και στις 10 ημέρες για τους πολύτεκνους και για τους μονογονείς η εν λόγω άδεια ανέρχεται στις 8 ημέρες.

Μείωση ωραρίου κατά μία ώρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών, προβλέπεται για τους αστυνομικούς που έχουν παιδί ή σύζυγό με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ενώ ανάλογη περικοπή του ωραρίου και χωρίς περικοπή αποδοχών, ισχύει για το αστυνομικό προσωπικό που έχει παιδιά έως 18 ετών, τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενα ή τύπου 1, σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.


ΠΗΓΗ: lawandorder.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια