Έγγραφο ΥΠΕΘΑ για καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε Στρατιωτικούς που ανακλήθηκε η άδειά τους


Η ΠΟΜΕΝΣ φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφο του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ με θέμα: «Οδοιπορικά Έξοδα και Αποζημιώσεις Μετακινήσεων»

Συγκεκριμμένα:

1. Σας γνωρίζουμε ότι, προβλέπεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας για το προσωπικό που ανακλήθηκε σύμφωνα με τα (ε) και (στ) σχετικά, η χορηγηθείσα άδεια.

2. Ειδικότερα, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υπόψη κινήσεων, για το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) καθοζονται τα εξής:

α. Στρατιωτικό προσωπικό

(1). Η χορήγηση Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του (α) σχετικού.

(2). Η καταβολή του αντίτιμου εισιτηρίων οιουδήποτε Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) για την επιστροφή από το τόπο αδείας στην Μονάδα-Υπηρεσία του, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός της παρ.5 του άρθρου 9 του (α) σχετικού αναφορικά με τις δικαιούμενες θέσεις βάσει του διοικητικού βαθμού του δικαιούχου. Σε περίπτωση χερσαίας μετακίνησης με Ιδιωτικής Χρήσης (I.X.) όχημα θα καταβληθούν έξοδα κίνησης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 του (α) σχετικού...

3. Η δικαιολόγηση των υπόψη δαπανών να πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση από τους δικαιούχους, των παρακάτω:

α. Πρωτότυπο Φύλλο Πορείας (Φ.Π.) ή απόφασης μετακίνησης για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό αντίστοιχα, για την κίνηση από τον τόπο αδείας στη Μονάδα-Υπηρεσία του. Σημειώνεται ότι, για την έκδοση του Φ.Π. ή της απόφασης μετακίνησης να ληφθεί υπόψη το εγκεκριμένο έντυπο αδείας του δικαιούχου ή οι βεβαιώσεις- καταστάσεις των Δντών των οικείων Γραφείων προσωπικού στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της άδειας καθώς και ο τόπος προορισμού.

β. Εισιτήριο ή Αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων στην περίπτωση μετακίνησης με Μ.Μ.Μ..

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνεται η χρήση Ι.Χ. οχήματος και η διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση (αριθμός χλμ), στην περίπτωση χερσαίος μετακίνησης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια