ΓΕΝ: Δικαιολογητικά για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης λόγω ανάκλησης αδείας (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ δημοσιεύει έγγραφο του ΓΕΝ με τίτλο: «Οδοιπορικά Έξοδα και Αποζημιώσεις Μετακινήσεων». Σύμφωνα με το έγγραφο:

1. Γνωρίζεται ότι για το στρατιωτικό προσωπικό του οποίου η άδεια ανακλήθηκε σύμφωνα με το σχετικό (β), προβλέπεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας για τη μετακίνηση επιστροφής από τον τόπο αδείας στη Μονάδα - Υπηρεσία του.

2. Ειδικότερα, κατόπιν της παροχής κατευθύνσεων / οδηγιών ως σχετικό (δ), καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Χορήγηση Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) εκτέλεσης υπηρεσίας - πέραν του ετήσιου ανώτατου ορίου - ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο επιστροφής στην Υπηρεσία - Μονάδα δικαιολογείται ως εξής:...

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια