Ποιοι Αξιωματικοί ΠΝ προάγονται (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: ΨΟΚΩ6-2Δ7):


β. «Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 6ΖΜ66-ΥΥΩ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια