ΓΕΣ: Παύει από 01 Ιουλ 20 η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ δημοσιεύει έγγραφο του ΓΕΣ με τίτλο: «Μέριμνα για το Προσωπικό (Σταδιακή Άρση των Μέτρων Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19)»

α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-06-20/Υπουργείο Εσωτερικών
β. Φ.440/62/514139/Σ.3701/20 Μαϊ 20/ΓΕΣ/Β1/4γ
γ. Φ.440/70/516127/Σ.4061/5 Ιουν 20/ΓΕΣ/Β1/4γ
δ. Φ.400/225/204938/Σ.4112/2 Ιουλ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΟΣΟ)

1. Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση του (δ) σχετικού και σε συνέχεια των (β) και (γ) όμοιων, που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος, ότι καθορίζονται νεότερες οδηγίες εντός του πλαισίου των αναφερομένων στο (α) σχετικό, όπως παρακάτω:

α. Παύει από 01 Ιουλ 20 η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στο προσωπικό που εμπίπτει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

β. Η λήξη της αδείας ειδικού σκοπού, λαμβανομένου υπόψη ότι συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών, ορίζεται με τη λήξη λειτουργίας αυτών.

Ειδικότερα για το προσωπικό των οποίων τα τέκνα φροντίζονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι την λήξη λειτουργίας αυτών 31 Ιουλ 20 και σύμφωνα με τις επιμέρους κατευθύνσεις της παραγράφου β του (α) σχετικού (επισυνάπτεται).

Το έγγραφο ΓΕΣ:


Δείτε το (α) σχετικό:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια