Προαγωγές Υπαξιωματικών (Αλχιων-Επχιων) Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές Υπαξιωματικών (Αλχιων-Επχιων) Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προαγωγές Υπαξιωματικών
ΑΔΑ: 6Β1Η6-ΖΜΙ ΕΔΥΕΘΑ: 92

Άρθρο μόνο

1. Την προαγωγή, ...., στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τους παρακάτω Αρχιλοχίες:...

2. Την προαγωγή, ......, στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τους παρακάτω Αρχιλοχίες, από την 20-06-2020, ημερομηνία όπου συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής των έξι (6) ετών, στον κατεχόμενο βαθμό:...

3. Προάγουμε ..., στο βαθμό του Αρχιλοχία τους παρακάτω Επιλοχίες, από την 21-06-2020, ημερομηνία όπου συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής των τριών (3) ετών, στον κατεχόμενο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια