Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 2020-Τι αποφάσισε το Ανώτατο Συμβούλιο-Όλα τα ονόματα

Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 2020-Τι αποφάσισε το Ανώτατο Συμβούλιο-Όλα τα ονόματα


Συνολικά δύο αντιναύαρχοι Λ.Σ., πέντε υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας υποναύαρχος Λ.Σ. τεχνικός, 18 αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κι ένας αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. υγειονομικός κρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020, που συνεδρίασε (28/5) υπό την προεδρία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, οι κριθέντες ανώτατοι αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως εξής

Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ / «Διατηρητέων»:

Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 818) (α΄ υπαρχηγός του Σώματος)

Π ί ν α κ α ς Β΄ / Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»:

Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα (Α.Μ. 839)

Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ / «Διατηρητέων»:

Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840)

Π ί ν α κ α ς Β΄ / «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»:

1. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ. 844)

2. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851)

3. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855)

4. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859)

-Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τεχνικός Ζήκας Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56.

Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄ / «Διατηρητέων»:

1. Ισάκογλου Νικόλαος του Αναστασίου (Α.Μ. 863)

2. Αλεξανδράκης Γεώργιος του Ελευθερίου (Α.Μ. 864)

3. Καραγεώργος Γεώργιος του Γεράσιμου (Α.Μ. 871)

4. Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)

5. Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)

6. Πανταζόγλου Αριστείδης του Απόστολου (Α.Μ. 884)

7. Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)

8. Κανάλης Εμμανουήλ του Πέτρου (Α.Μ. 891)

9. Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893)

10. Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)

11. Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)

12. Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)

13. Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)

14. Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)

15. Τζαμουράνης Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ. 903)

Π ί ν α κ α ς Β΄ / «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»:

1. Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (Α.Μ. 885)

2. Κούρκουλος Θεοφάνης του Βασιλείου (Α.Μ. 889)

3. Σιγούρος Ευάγγελος του Χαριλάου (Α.Μ. 892)

-Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνος (Α.Μ.Ε. 63)

Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεώτερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του αντιναυάρχου Λ.Σ. - νεώτερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Θεοφανόπουλου Αλέξανδρου του Λεωνίδα (Α.Μ. 839).

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του υποναυάρχου Λ.Σ. Μάμμη Βασιλείου του Ηλία (Α.Μ. 844).

γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου τουδΔιευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του υποναυάρχου Λ.Σ. Σούλου Δημητρίου του Βασιλείου (Α.Μ. 851).

δ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του υποναυάρχου Λ.Σ. Κοντομάρη Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Α.Μ. 855).

ε) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του προϊσταμένου 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του υποναυάρχου Λ.Σ. Λαμπρόπουλου Κωνσταντίνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 859).

στ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και μετά την αποστρατεία του υποναυάρχου Λ.Σ. Τεχνικού Ζήκα Ιωάννη του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56).

ζ) Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» υποναύαρχοι και αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. προάγονται στον επόμενο βαθμό (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

Εν συνεχεία, την 1η Ιουνίου συγκλήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 υπό την προεδρία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεώτερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των υποναυάρχων.

Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεώτερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Ισάκογλου Νικόλαο του Αναστασίου (Α.Μ. 863), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τους αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1. Αλεξανδράκη Γεώργιο του Ελευθερίου (Α.Μ. 864)

2. Καραγεώργο Γεώργιο του Γεράσιμου (Α.Μ. 871)

3. Αργυράκη Ιωάννη του Γεωργίου (Α.Μ. 874)

4. Τσελίκη Αλέξανδρο του Αθανασίου (Α.Μ. 879)

5. Πανταζόγλου Αριστείδη του Απόστολου (Α.Μ. 884)

6. Πασσάδη Νικόλαο του Αθανασίου (Α.Μ. 890)

7. Κανάλη Εμμανουήλ του Πέτρου (Α.Μ. 891)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Ο υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840) προάγεται στον βαθμό του αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθεί, λόγω επιλογής νεωτέρου του ως νεώτερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του γενικού επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια