Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα ΠΚΕ υποψηφίων για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας έτους 2020 (ΕΓΓΡΑΦΟ)


«Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021»

Το ανωτέρω Πρόγραμμα καταρτίστηκε με βασικό κριτήριο την κατά το δυνατόν ισάριθμη κατανομή των υποψηφίων σε ημερήσια βάση.

Ως έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής. Στο Παράρτημα (Α) εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.

Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Γήπεδο Παλλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος Δέδες», Λεωφόρος Μαραθώνος και Λεωφόρος Ανθούσας, είσοδος από τη Λεωφ. Ανθούσας, Παλλήνη Αττικής (έναντι σταθμού Μετρό Παλλήνης). Στο Παράρτημα (Β) εμφανίζονται σκαριφήματα με τη θέση/διεύθυνση του Σταδίου.

Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται η 07:30΄ π.μ.

Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους υποψηφίους.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος «www.fireservice.gr» με δική τους ευθύνη για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές αυτού.

Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται τρείς (3) ημέρες για την ολοκλήρωση των ΠΚΕ από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξής:

α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.

β) Τη δεύτερη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις, θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

βα) Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
ββ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
βγ) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
βδ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
βε) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ) Την τρίτη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό πρόγραμμα:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια