ΓΕΣ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης


Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα Φ.758/28/1208099/Σ.1580/5 Μαι 20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο, το οποίο διευκρινίζει τη διαδικασία καταχώρησης και αποζημίωσης ιατρικών επισκέψεων (στο ιατρείο και κατ’ οίκον), σε ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ, που σχετίζονται με την έκδοση άυλων συνταγών, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο του ΠΔ 127/2005 (ΦΕΚ Α’ 182).

Συγκεκριμένα καθορίζει τα εξής:

Για ιατρικές επισκέψεις (στο ιατρείο και κατ’ οίκον) που έχουν διεκπεραιωθεί από 20 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης), να γίνεται κατάθεση, από τους συμβεβλημένους ιατρούς, αντιγράφων των σχετικών ιατρικών επισκέψεων, χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Στα αντίγραφα, που θα εκτυπώνονται από το σύστημα, θα αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής και η κατάθεση τους θα γίνεται κατά τη μηνιαία υποβολή, για έλεγχο των δαπανών στο αντίστοιχο Ελεγκτήριο Δαπανών. Το Ελεγκτήριο Δαπανών θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για συγκεκριμένο ιατρό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συγκεντρωτική κατάσταση των συνταγών που έχει εκδώσει.

ΠΗΓΗ: armylib.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια