Αυτά είναι τα συσσωρευμένα προβλήματα Στρατιωτικών-Πότε θα δώσετε λύσεις κ. Υπουργέ;


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ;

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να αντιληφθεί ότι τα προβλήματα οικονομικής και λειτουργικής φύσεως των στελεχών παραμένουν άλυτα, και, συνεπώς κρίνεται απαραίτητο ο Υπουργός να δώσει λύσεις για να εξαλείψει τις συσσωρευμένες αδικίες, προκειμένου να διατηρήσει το ηθικό των στελεχών των ΕΔ σε υψηλά επίπεδα.

Οικονομικά θέματα:

Η ΚΥΑ για την αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης εκκρεμεί από το 2017, ενώ δεν υφίσταται πρόβλεψη στον Π/Υ 2020.

Εκκρεμεί από το 2015 η έκδοση ΠΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 που θα αυξάνει τις δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης στα 40€/ημέρα.

Η μη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣΤΕ που αφορά στις μισθολογικές περικοπές είναι κάτι που τα στελέχη δεν ξεχνούν.

Η μη διεύρυνση χορήγησης παραμεθορίου επιδόματος στα στελέχη των ΕΔ.

Θέματα μέριμνας προσωπικού και βαθμολογικής εξέλιξης:

Εκκρεμούν τα θέματα ρύθμισης μεταθέσεων στελεχών που τα τέκνα τους βρίσκονται στις ευαίσθητες ηλικίες της προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Δεν έχουν επιλυθεί τα θέματα συνυπηρέτησης των συζευγμένων στελεχών και των στελεχών που έχουν τρία τέκνα.

Εκκρεμεί η βαθμολογική αποκατάσταση των αποφοίτων ΑΣΣΥ του ν.2439/96 μετά την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19.

Εκκρεμεί το θέμα υλοποίησης του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 με αποτέλεσμα την μη ένταξη στους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων για το Έτος 2020-21 των Αποφοίτων ΑΣΣΥ Τάξης 1992.

Εκκρεμεί η ρύθμιση εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 4609/19 που προέβλεπε την εξαγορά μιας επιπλέον συντάξιμης πενταετίας σε στελέχη που υπηρέτησαν σε διάφορες μονάδες των ΕΔ.

Εκκρεμεί το θέμα του κόστους αναγνώρισης των τριών συντάξιμων ετών του άρθρου 22 παρ. 4 του ν.3865/2010 με την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, γεγονός που έκανε την εξαγορά λόγω του αυξημένου κόστους απαγορευτική.

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας έχετε υποχρέωση να δώσετε καθαρές λύσεις τώρα!

Γραμματέας Τομέα Άμυνας
Θωμάς Χατζηαθανασίου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια