Παναγιωτόπουλος: Στα 40€ η ημερήσια αποζημίωση-Το ΥΠΟΙΚ συνέταξε σχέδιο ΠΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Σε απάντηση των σχετικών Ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. Κυριάκος Βελόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Ημερήσια αποζημίωση εν ενεργεία στρατιωτικών», σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς επαναλαμβάνω ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και των θεσμοθετημένων αποζημιώσεων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ανήκουν στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο τις εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση του νέου Π.Δ. και τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης στο ποσό των 40€, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4336/2015, σας γνωστοποιώ ότι το ΥΠΟΙΚ έχει προβεί στη σύνταξη του σχεδίου Π.Δ., που προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ως άνω νόμου, για την αναμόρφωση των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των Ε.Δ., το οποίο ορίζει το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης στο ποσό των 40€.

Η μη θέσπιση του μέχρι σήμερα, προφανώς, οφείλεται στις ιδιαιτερότητες που διέπουν τη φύση των μετακινήσεων των στελεχών των Ε.Δ οι οποίες, με κριτήριο την αποτελεσματικότερη συγκράτηση των προκαλούμενων δαπανών, αποτελούν αντικείμενο μακράς αλληλογραφίας, συνεργασίας και επεξεργασίας με το ΥΠΟΙΚ.

Τέλος, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση του νέου Π.Δ. ο τρόπος των μετακινήσεων και το ύψος των οικείων δαπανών ρυθμίζονται με όσα ίσχυαν μέχρι την 31-12-2015.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια