ΥΠΕΘΑ: Με κωδικούς taxisnet αίτηση-υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΥΠΕΘΑ: Με κωδικούς taxisnet αίτηση-υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Λειτουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Όπως ενημερώνει το ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η ΠΟΕΣ:

Δημοσιεύτηκε η από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄ 68), στην οποία περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τη εσπευσμένη θέση σε λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Ειδικότερα στην ΠΝΠ περιλαμβάνονται τα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό όγδοο, που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω αυθεντικοποίησης με κωδικούς taxisnet της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης. Προς τον σκοπό της ενημέρωσης των υπηρεσιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο χρήσης, εκ μέρους τους, των ως άνω ψηφιακών υπηρεσιών, γνωρίζονται τα εξής:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια