Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για πρόσθετα μέτρα στελεχών ΕΔ που μετακινούνται στον Έβρο


Η σχετική ερώτηση:


Η απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Πρόσθετα μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που μετακινείται στον Έβρο», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Επί του παρόντος, δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις για να εφαρμοσθούν οι διαδικασίες επίταξης λεωφορείων και ξενοδοχειακών μονάδων, όπως καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, υφίσταται επάρκεια στον αριθμό των διατιθέμενων υπηρεσιακών οχημάτων στους Σχηματισμούς - Μονάδες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρήση από το προσωπικό ενώ έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται διαταγές που καθορίζουν μέτρα υποχρεωτικής χρησιμοποίησης, μέχρι του 50% της χωρητικότητάς τους.

Περαιτέρω, τα στελέχη του Στρατού Ξηράς λαμβάνουν τα γεύματα που διατίθενται από τους τοπικούς Σχηματισμούς, καθώς δικαιούνται σταθερή χορηγία τροφής σε είδος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ).

Πέραν των ανωτέρω έχουν εκδοθεί σχετικές διαταγές, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στο σύνολό του, για τη χρήση όλων των μέτρων προφύλαξης, στο γενικό πλαίσιο προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού (Covid-19). Επίσης, έχουν εκδοθεί οδηγίες που αφορούν λήψη μέτρων και ενεργειών αντιμετώπισης ασθενών που παρουσιάζουν ήπια/σοβαρή/πολύ σοβαρή νόσηση.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πρόληψης και ψυχοκοινωνικής μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, λειτουργεί σε 24ωρη βάση τηλεφωνική γραμμή ψυχικής υποστήριξης και παρέμβασης σε κρίση, από το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ).

Κατά τα λοιπά επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική απάντησή μου επί της (α) όμοιας που είχατε καταθέσει.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια