ΓΕΕΘΑ: Οδηγίες για Υγειονομική περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας-Ελεγκτές Ιατροί-Συμβάσεις-ΣΗΣ) [ΕΓΓΡΑΦΟ]


Η ΠΟΕΣ φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφα των ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ με θέμα την Υγειονομική περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί, Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης).

1. Έχει τεθεί σε εφαρμογή, από 28.03.2020, η διαδικασία της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για τους πολίτες, κατόπιν άρθρου 36 του ΠΝΠ 68Α΄/20.03.2020. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ήτοι από 20.03.2020 όπως παρακάτω:

α. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ δύναται να επιλέξουν μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση.

β. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνουν από τον ιατρό εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποστέλλει μήνυμα με τα στοιχεία της συνταγής τους στο κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email) που έχουν δηλώσει...

Διαβάστε την συνέχεια:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια