Τι απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για χορήγηση Βεβαιώσεων Νυχτερινής Υπηρεσίας στα στελέχη ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΑ)


Η σχετική ερώτηση:


Η απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Βεβαιώσεις νυχτερινής υπηρεσίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση από πλευράς του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ως στόχο τη ρεαλιστική και δίκαιη επίλυση των αιτημάτων των στρατιωτικών. Προς τούτο συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Οικονομικών, εξαντλώντας στη βάση της εκάστοτε υπάρχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.

Εν προκειμένω, το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74), είναι ειδικό και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίστηκε η παράγραφος Δ' του άρθρου 127 του ως άνω νόμου, με την οποία χορηγείται ειδική αποζημίωση σε ένδειξη αναγνώρισης ότι τα στελέχη, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Είναι προφανές ότι η μέχρι σήμερα μη υπογραφή της οικείας ΚΥΑ, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, πηγάζει από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2019 - 2022.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η εκ νέου άμεση προώθηση νεώτερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα για το τρέχον οικονομικό έτος (2020). Το προκαλούμενο κόστος εκτιμάται στα 18.000.000€ περίπου, για το έτος 2020 καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια