Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)

Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)


Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 243/09.03.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21-2-2020 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Μετατάσσονται για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων από 31-12-2018 που δικαιούνται, σύμφωνα με τις..., οι παρακάτω Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού και στις ακόλουθες ειδικότητες, με την παρακάτω μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας:

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια