ΓΕΣ: Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων-Ταξιαρχών-Συνταγματαρχών Σωμάτων


Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων-Ταξιαρχών-Συνταγματαρχών Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τον παρακάτω πίνακα τακτικών ετησίων κρίσεων Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2020-2021, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 89/Σ.4/2020 απόφασή του:

Δείτε αναλυτικά:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια