ΓΕΣ: Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων


Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 88/Σ.4/2020 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών:

(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοχλιού Ξενοφώντα του Γεωργίου ΑΜ:47395
(2) Πυροβολικού Χανιώτη Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47820
(3) Πεζικού Μαρίνη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47938
(4) Πεζικού Καλού Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:47950
(5) Πυροβολικού Αθανασούλια Λάμπρου του Ζήσιμου ΑΜ:48459
(6) Πεζικού Αθανασίου  Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:48480
(7) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αστρίνη Θεοχάρη του Λάμπρου ΑΜ:48483
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48484
(9) Πυροβολικού Μιχαλάκη Παναγιώτη του Βύρωνα ΑΜ:48506
(10) Πεζικού Μωραΐτη Γεωργίου του Στυλιανού     ΑΜ:48521
(11) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ευστρατίου Κλέαρχου του Ναπολέοντα ΑΜ:48522
(12) Πυροβολικού Οικονόμου Θεοφάνη του Γεωργίου     ΑΜ:48540
(13) Πεζικού Πατέλη Αντωνίου του Φωτίου ΑΜ:48550
(14) Πεζικού Σιώμη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:48556
(15) Πεζικού Λούβρου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48575
(16) Πυροβολικού Μπαντή Αθανασίου του Δημοσθένη ΑΜ:48615
(17) Πεζικού Τσαγκαρόπουλου Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:48630
(18) Μηχανικού Αγαλόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:49010
(19) Πεζικού Σπύρου Δημητρίου του Θεοφίλου ΑΜ:49016
(20) Πυροβολικού Ζάρα Ιωάννη του Βάιου ΑΜ:49026
(21) Μηχανικού Τσαβδαρίδη Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49071
(22) Διαβιβάσεων Κόμη Ιακώβου του Γεωργίου ΑΜ:49083
(23) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καρλάφτη Αναργύρου του Ηλία ΑΜ:49084
(24) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετρόπουλου Σωτηρίου του Ευσταθίου ΑΜ:49134


Μη διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πλούμη Περικλή του Ευθυμίου ΑΜ:46350
(2) Διαβιβάσεων Δραμουντάνη Παναγιώτη του Σάββα ΑΜ:46846
(3) Πεζικού Χατζηαθανασίου Ευσταθίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47431
(4) Πεζικού Σπυρίδη Ιωάννη του Παύλου ΑΜ:47915
(5) Πεζικού Πυρομάγλου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49122

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Ζαφόλια Αθανασίου του Αγησιλάου ΑΜ:45627
(2) Πεζικού Κουράση Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46248
(3) Πυροβολικού Καλογιάννη Χρήστου του  Νικολάου ΑΜ:46735

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κεχαγιά Δημητρίου του Στυλιανού ΑΜ:49033, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης του.

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι Συνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-2021, ως μη διατηρητέοι:

α. Ιππικού Τεθωρακισμένων Πλούμης Περικλής του Ευθυμίου ΑΜ:46350
β. Διαβιβάσεων Δραμουντάνης Παναγιώτης του Σάββα ΑΜ:46846
γ. Πεζικού Χατζηαθανασίου Ευστάθιος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47431
δ. Πεζικού Σπυρίδης Ιωάννης του Παύλου ΑΜ:47915
ε. Πεζικού Πυρομάγλου Χρήστος του Νικολάου ΑΜ:49122

Συνταγματάρχης (ΑΣ) Ιωάννης Χειμαριός
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια