Παραμετροποίηση κριτηρίων-μοριοδότηση μεταθέσεων Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ, με έγγραφό της, προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, ενόψει των επικείμενων τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων έτους 2020, επανέρχεται στη μοριοδότηση:

α. Των στελεχών, στην οικογένεια των οποίων υπάρχει τέκνο που φοιτά στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και

β. Του υποχρεωτικού Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξιωματικούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Υπολοχαγού.

Επίσης προτείνει τροποποιήσεις, στον παρακάτω νόμο και υπουργική απόφαση, οι οποίες δεν επιφέρουν κάποιο οικονομικό κόστος:

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ε.Δ. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ε.Δ.»)

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια