Νέο ασφαλιστικό: Να συμπεριληφθούν τα 5 επιπλέον έτη υπηρεσίας Στρατιωτικών σε μονάδες-υπηρεσίες (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Νέο ασφαλιστικό: Να συμπεριληφθούν τα 5 επιπλέον έτη υπηρεσίας Στρατιωτικών σε μονάδες-υπηρεσίες (ΕΓΓΡΑΦΟ)


ΕΡΩΤΗΣΗ (4303/19-02-2020) Του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών

ΠΡΟΣ: τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας Στρατιωτικών»

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, θέτει ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την αναγνώριση της συντάξιμης υπηρεσίας των Στρατιωτικών.

Συγκεκριμένα ύστερα από νομοθετικές και νομικές δυσχέρειες που προέκυψαν σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 τ. Α΄), η οποία αφορά πέντε (5) επιπλέον έτη υπηρεσίας ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού και υπό την άσκηση της κατεχόμενης ειδικότητας του στρατιωτικού, ζητά ενόψει των αναπροσδιοριστικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου:

α. Την ένταξη της ουσίας της επίμαχης διάταξης στον υπό ψήφιση ασφαλιστικό-ειδικό νόμο.

β. Τη βελτίωση της νομικής σαφήνειας της αμφιλεγόμενης διάταξης για ευχερέστερη διοικητική ερμηνεία προς έγκαιρη και έγκυρη εφαρμογή.

Mε δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται οι κ.κ. Υπουργός:

Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προκύψει και αποσαφηνίζεται ευχερέστερα στο σχετικό κείμενο νόμου η συγκεκριμένη σχετική  με τα ως άνω προτεινόμενα διάταξη έτσι ώστε να εφαρμόζεται ορθότερα η περί της αναγνώρισης της συντάξιμης υπηρεσίας των στρατιωτικών νομοθεσία προς όφελος των στελεχών των Ε.Δ.;

Δείτε τη σχετική ερώτηση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια