Ερωτήματα για τα καθοριζόμενα στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, σχετικά με εφάπαξ στελεχών ΕΔ-ΣΑ


Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΥΜΗ*
Υποστρατήγου ε.α

«Ξεπαγώνουν τα εφάπαξ για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ» - «Διασώζονται τα στελέχη των ΕΔ, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες» διαβάσαμε και ακούσαμε χθες στα ΜΜΕ, μετά την ανακοίνωση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 35 για τα στελέχη των ΕΔ, τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, προβλέπεται πως το εφάπαξ που καταβάλλεται από ΤΕΑΠΑΣΑ (αστυνομικοί, πυροσβέστες), ΤΑΛΣ (λιμενικοί) και Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας υπολογίζεται για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31.12.2014 με το παλιό καθεστώς. Για όσους υπέβαλαν η υποβάλλουν μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά: «Για το χρόνο έως 31/12/2014 σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών. Για το χρόνο από 1/1/2015 με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση».

Μετά την πρώτη ανάγνωση προβληματισμός και ερωτήματα προέκυψαν σε μεγάλο αριθμό στελεχών σχετικά με την επεξήγηση της παρούσας διάταξης. Απαιτείται να διευκρινιστεί αν ο υπολογισμός του εφάπαξ θα γίνεται με το μισθολογικό βαθμό που φέρουν τα στελέχη κατά την έξοδό τους από τις τάξεις των ΕΔ και των ΣΑ ή με το βαθμό που έφεραν στις 31 Δεκ. 2014. Σε περίπτωση που ισχύσει το δεύτερο (δηλ. με το βαθμό που έφεραν στις 31 Δεκ. 14), ουσιαστικά καταργούνται οι μισθολογικές προαγωγές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα καταβαλλόμενα ποσά, ανάμεσα σε στελέχη του αυτού βαθμού και με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, ανάλογα με την ημερομηνία εξόδου από τις τάξεις των ΕΔ και ΣΑ. Δηλ. ένα στέλεχος με θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (35ετία) που αποστρατεύτηκε ή αποχώρησε την 1 Ιαν. 15 θα έχει απόκλιση (μείωση) 15-20% στο συνολικό ποσό από ένα συνάδελφό του που αποχώρησε μια μέρα νωρίτερα δηλ. στις 31 Δεκ. 14. Η απόκλιση αυτή θα μεγαλώνει ταχέως συν των χρόνω για τα στελέχη που έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας (χαμηλό μισθολογικό βαθμό) που είναι δυνατόν να φτάνει στο 70-80%. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο νομοσχέδιο για τους λοιπούς μισθωτούς ο υπολογισμός γίνεται από το πηλίκο της διαίρεσης των συντάξιμων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό λοιπόν απαιτείται να διευκρινισθεί ότι και για τα στελέχη ΕΔ και ΣΑ θα λαμβάνεται υπόψη ο καταλυτικός μισθολογικός βαθμός που φέρουν κατά την έξοδό τους από τις τάξεις των ΕΔ και ΣΑ και όχι ο βαθμός που είχαν το Δεκ. 14. Αυτό θα επιφέρει μειώσεις της τάξης 2-3% ετησίως οι οποίες σε βάθος 15ετίας θα ανέλθουν στο 20-30%, αλλά θα διατηρεί μια μικρή αύξηση της τάξης του 1,5-2% για όποιον παραμένει στην ενεργό υπηρεσία σε σχέση με κάποιον που αποχώρησε 1 χρόνο νωρίτερα από αυτόν. Επειδή το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση υπάρχει δυνατότητα να διευκρινισθούν τέτοιου είδους ερωτήματα, με τροποποιήσεις που θα γίνουν προκειμένου να μη δίδεται η εντύπωση ότι: «όποιος παραμένει και εργάζεται αντί να επιβραβεύεται, τιμωρείται».

____________________________
* Οι θέσεις που εκφράζονται στο κείμενο είναι απολύτως προσωπικές.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια