ΓΕΕΘΑ: Χορήγηση άδειας σε στρατιωτικό-πολιτικό προσωπικό του οποίου τέκνα μετέχουν στις ΠΚΕ–Δείτε πόσες ημέρες

ΓΕΕΘΑ: Χορήγηση άδειας σε στρατιωτικό-πολιτικό προσωπικό του οποίου τέκνα μετέχουν στις ΠΚΕ–Δείτε πόσες ημέρες

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΘΑ με ημερομηνία 04 Μαρ. 2024:

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Προσωπικού [Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ Έτους 2024-25

Στο πλαίσιο επικείμενων προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την επιλογή υποψηφίων σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ Έτους 2024-25 χορηγείται άδεια πέραν των προβλεπόμενων, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, του οποίου τέκνα μετέχουν στις εξετάσεις, όπως παρακάτω:

α. Στο προσωπικό που διαμένει στον ίδιο τόπο με την οικογένειά του, 24ωρη άδεια κατά τις ημέρες ιατρικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών των υποψηφίων σε Στρατιωτικές - Σωμάτων Ασφαλείας σχολές.

β. Στο προσωπικό που διαμένει σε άλλο τόπο, από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του, άδεια δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα δοκιμασίας.

Η ανωτέρω άδεια να χορηγηθεί στους δικαιούχους με μέριμνα των αρμοδίων, για τη χορήγηση κανονικής άδειας, Δκσεων / Δνσεων.

Στις περιπτώσεις που και οι δύο (2) γονείς είναι στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι, οι διευκολύνσεις θα παρέχονται στον έναν εκ των δύο.

Η άδεια αφορά και τα στελέχη των οποίων τα τέκνα θα συμμετάσχουν στις ΠΚΕ και ανήκουν στην κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού».

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια