Κατατέθηκε νέα τροπολογία για όρια ηλικίας ΕΠΟΠ-Μισθολογικά σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών-Μ.Κ. ΕΜΘ – Δείτε τι αφορά

Κατατέθηκε νέα τροπολογία για όρια ηλικίας ΕΠΟΠ-Μισθολογικά σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών-Μ.Κ. ΕΜΘ – Δείτε τι αφορά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

«Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ, μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών και αναπροσαρμογή βασικών μισθών»

Στο πλαίσιο της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», κατατέθηκε από τους εξής βουλευτές του Κινήματος, κ. Δημήτριο Μπιάγκη, κ. Παύλο Γερουλάνο, κα Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, κ. Δημήτριο Μάντζο, κ. Σταύρο Μιχαηλίδη, κ. Γεώργιο Νικητιάδη και κ. Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπιάγκη, μετά από συναντήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς των στρατιωτικών, τροπολογία στην Ολομέλεια της βουλής με τα ακόλουθα θέματα:

α. «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ».

Οι ΕΠΟΠ προσλήφθηκαν στις ΕΔ με υποχρέωση 35 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλα τα στελέχη των ΕΔ. Όμως, κατά την εγκαθίδρυση του θεσμού δεν ελήφθη υπόψη σχετική παλαιότερη διάταξη περί ηλικιακών ορίων, με συνέπεια να επίκειται οσονούπω η αυτεπάγγελτη αποστρατεία των μεγαλύτερων εξ αυτών στην ηλικία των πενήντα (50) ετών τους, επιδρώντας καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους, αποδυναμώνοντας το παραγωγικό έργο του στρατεύματος.

Μέσω της εν λόγω τροπολογίας, λαμβάνεται μέριμνα για την παραμονή στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, θεμελιώνοντας τον σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της μέριμνας της πολιτείας προς τους πολίτες και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.

Κλικ για μεγέθυνση:

β. «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών».

Οι μισθολογικές απολαβές των σπουδαστών/-στριών των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ εμφανίζονται με τεράστια αρνητική διαφορά έναντι των αντίστοιχων των σπουδαστών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές/-στριες των ΑΣΕΙ, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, λαμβάνουν μηνιαία απολαβή 157,50€, ενώ οι αντίστοιχοι των ΑΣΣΥ λαμβάνουν 118,80€. Όταν οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης 623,70€, κατά το 2ο και 3ο έτος 646,80€ και στο 4ο έτος 669,90€, ενώ οι Δόκιμοι Αστυφύλακες και αντίστοιχοι λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης 325,05€ και κατά το 2ο και 3ο έτος 344,75€.

Η εν λόγω τροπολογία καταδεικνύει την τεράστια διαφορά στις απολαβές και παρεμβαίνει, προκειμένου να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός, καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.

Κλικ για μεγέθυνση:

γ. «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών - Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ».

Με το ν.4609/19 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, ενώ ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων. Μάλιστα, με τον πρόσφατο ν.5018/23, τροποποιήθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών προέλευσης ΕΜΘ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων.

Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή, ενώ δεν έγινε εναρμονισμός της βαθμολογικής προαγωγής με την αντίστοιχη μισθολογική, με αποτέλεσμα να υφίστανται ΕΜΘ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, με απολαβές Ανθυπασπιστή, καθώς και στρατιωτικοί ΕΜΘ για τους οποίους έχει εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35ετίας, οι οποίοι δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό τους.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθενται δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και 2, επί συνόλου 24 κλιμακίων), στους μηνιαίους μισθούς των στελεχών των ΕΔ στην Κατηγορία Γ’.

Κλικ για μεγέθυνση:

Με την υπόψη τροπολογία, το Κίνημά μας προτείνει οριστικές λύσεις επί συγκεκριμένων χρονιζόντων προβλημάτων των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, αφού η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει το απαραίτητο ενδιαφέρον για την ουσιαστική μέριμνα προσωπικού για την επίλυσή τους.

Μέσω της κατάθεσης της εν λόγω  τροπολογίας παρέχουμε μία ευκαιρία στον Υπουργό να την εγκρίνει προσφέροντας λύση στα προβλήματά τους. Το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια του!!!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

Για τον Τομέα Άμυνας

Απτχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Αν. Γραμματέας Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Δημοσίευση σχολίου

24 Σχόλια

 1. Ας πει κάποιος στον αξιόλογο κ. αντιπτέραρχο ότι δεν υπάρχουν ΕΠΟΠ ετών 50 αλλά μόνιμα στελέχη προέλευσης ΕΠΟΠ ή, καλύτερα, καταταγέντες με βάση το Ν.2936/2001. Κατά τα λοιπά, κατατάχθηκαν για "την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, , προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση". Αν συνεχίζουν να τις καλύπτουν και πληρούν τα σωματικά κριτήρια, ας παραμείνουν. Αν αντίθετα είναι ελαφράς υπηρεσίας ή τους έχουν ανατεθεί "καθήκοντα διοικητικής φύσης" και έχουν "τοθετηθεί σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας", να φύγουν για να καταταγούν νέοι που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Δεν χρειαζόμαστε άλλους αργόμισθους, που δεν έχουν κίνητρο να αποδώσουν, αφού ούτε τη μετάθεση φοβουνται ούτε τη στέρηση βαθμού - άσε που όλοι είναι βύσματα και δεν μπορείς να τους κάνεις να δουλέψουν αν δεν θέλουν, πόσο μάλλον να κινδυνέψουν αν χρειαστεί. Στα 50 τους οι Έλληνες πολίτες παύουν να προσκαλούνται στα όπλα, τι διαφορά θα έχει ο βαθμοφόρος από τους συνομηλίκους του επίστρατους στη μάχη; Αν θέλει να είναι εντάξει το κράτος απέναντί τους, ας τους διευκολύνει να ανοίξουν μια δική τους επιχείρηση ή να προσληφθούν στον ιδιωτικό τομέα σε αντίστοιχες ειδικότητες. Τόσα ΕΣΠΑ δίνονται από δω κι από κει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ειχαν βαση τα λεγομενα σου , αλλα με ΜΙΑ συμφωνια και προυποθεση...
   Να τα ελεγε ολα αυτα η εκαστοτε κυβερνηση απο την ΑΡΧΗ στους ΕΠΟΠ οι οποιοι προσληφθηκαν.
   Για να ξερουν κι αυτοι να κανουν το λογαριασμο τους , αν με συμφερει να παω ΕΠΟΠ η αλλιως να φυγω πχ για Γερμανια, πριν 20 χρονια , οχι τωρα....
   Οι καλοι λογαριασμοι κανουν τους καλους φιλους..!!

   Διαγραφή
  2. Ότι να ναι λες οι άνθρωποι μπήκαν με νόμο που δεν έλεγε πουθενά αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50

   Διαγραφή
  3. Αργόμσθους και χωρίς κίνητρο να κινδυνέψουν κατά τη δουλειά τους, έχει πολλούς, διαφόρων βαθμών και διαφορετικών προελεύσεων,και σε διάφορα μέρη της χώρας μας,όχι μόνο στον Έβρο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί μόνο στους ΕΠΟΠ απ'όλες τις ΕΔ κ' απ'τα ΣΑ δε δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν το χρόνο που πρέπει ώστε να κατοχυρώσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, όπως και στα υπολοιπα στελέχη των άλλων προελεύσεων,και φυσικά χωρίς να έχει τονιστεί και επισημανθεί απ'την αρχή της κατάταξης τους ως στελέχη.. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό κε συνάδελφε??

   Διαγραφή
  4. Μόλις μου είπες κε συνάδελφε,οτι τα στελέχη άνω των 50 ετών,δεν είναι για πόλεμο,και δεν εννοώ τους εποπ, αλλά όλους τους άλλους.

   Διαγραφή
 2. Ξεκάθαρα το ΠΑΣΟΚ είναι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή με σοβαρές πολιτικές προτάσεις.
  Είναι οι μόνοι που προτείνουν λύσεις
  για τους ταλαίπωρους (ΕΠΟΠ ,Σπουδαστές , δανειολήπτες σε ελβετικό κτλ.)
  Εγώ και οι οικογένειές που επηρεάζω ξέρουμε τι δεν θα ξανακάνουμε στις επόμενες εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντε ρε που είναι το πασοκ αντιπολίτευση. Τι θέλετε οπλίτες άνω των 50 ετών δίπλα σε 20χρονους? Έλεος Σοβαρευτειτε επιτέλους...

   Διαγραφή
 3. Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το πρόβλημα με το νόμο 3865/2010,με τον οποίο καθορίστηκαν τα κριτήρια καταβολής της σύνταξης, ήτοι το 60ο έτος της ηλικίας ή 40 συντάξιμα έτη. Μέχρι τότε ο στρατιωτικός με 25 συντάξιμα έτη μπορούσε να πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας. Τώρα τί επιδιώκει να διαλύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις;;; Όταν ψήφιζε τον παραπάνω νόμο δεν σκέφτηκε τι θα γίνει με τους ΕΠΟΠ;; Και όχι μόνο γιατί τέτοιο πρόβλημα σε μικρότερο βέβαια βαθμό έχουν όλα τα στελέχη! Καλύτερα να σιωπά! Κατά το υπόλοιπα συμφωνώ με τον ΗΡΙΔΑΝΟ αν και το καλύτερο θα ήταν να εξαιρεθούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από το νέο συνταξιοδοτικό και να επανέλθουν στο προηγούμενο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τόσα χρόνια δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι η πολιτικοί μόνο το συμφέρον τους κοιτάνε, δυστυχώς όμως και η εκάστοτε στρατιωτικοί ηγεσία, πλην λίγων σε αυτό το μοτίβο κινούνται.
  Όσο για τους μισθούς των λοιπών σχολών μια ΥΣ.
  Στην αστυνομία οι σπουδαστές πληρώνουν το φαγητό τους και για έξι μήνες κάθε έτος σπουδών παρέχουν στο κράτος 8ωρη κανονική εργασία σε τμήματα.
  Φυσικά θα πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές για τους σπουδαστές αλλά να γράφονται τα πράγματα ως έχουν αλλιώς το ίδιο γινόμαστε και εμείς με αυτούς που σχολιάζουμε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νομίζετε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει τη λύση στα προβλήματα και θέλει υπόδειξη από την αντιπολίτευση; Δεν το κάνει, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή πολιτικά. Δυστυχώς, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοβαρές πολιτικές προτάσεις αλλά τζάμπα λαϊκισμός εποχής Ανδρέα που στοχεύει να αναδείξει την αναλγησία της ΝΔ. Κινούνται στην εποχή των λεφτόδεντρων και δεν λαμβάνουν υπόψη ότι δεν μπορούν πλέον τα πάντα να είναι υπέρ των "αναξιοπαθούντων και αδικημένων", γιατί οι λύσεις έχουν κόστος που κάποιος το πληρώνει τελικά. Συνήθως, αυτός είναι ο φορολογούμενος αφού όλοι τελικά σ' εκείνον το μετακυλύουν. Και τους μισθούς των αργόμισθων ΕΠΟΠ θα πληρώσει και τους σπουδαστές των παραγωγικών σχολών των ΕΔ θα πληρώσει διπλά (όντως, δεν είναι η ίδια περίπτωση με τους αστυνομικούς) αλλά και τους χαμένους τόκους των τραπεζών θα αναπληρώσει είτε ως φορολογούμενος είτε ως πελάτης. Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει πλέον από κανέναν!
  Για όσους γράφουν για συμφωνίες και όρους προσλήψεων: ΟΚ, σύμφωνοι. Να πιστοποιηθεί όμως ότι και οι προσληφθέντες συνεχίζουν να είναι κατάλληλοι για αυτό που προσλήφθηκαν. Δεν μπορεί να είναι μονομερής η τήρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων. Να αξιολογηθούν πραγματικά στα αντικείμενα της κύριας ειδικότητάς τους και στην σωματική τους κατάσταση, καθώς και στην γνώση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Όποιος δεν ξέρει τη δουλειά του ή να χρησιμοποιεί και να συντηρεί ασφαλώς και επιτυχώς τον ατομικό οπλισμό του, είναι ακατάλληλος σωματικά ή έχει στον φάκελό του μπιλιετάκια από πολιτικούς και μητροπολίτες για μεταθέσεις και ευνοϊκή μεταχείριση, να φεύγει πάραυτα.
  Αργόμισθους έχει όντως πολλούς στις ΕΔ αλλά η κουβέντα είναι για τους ΕΠΟΠ που το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να παραμείνουν ...για να μην τους δημιουργηθεί οικονομικό πρόβλημα, χωρίς να προτείνει και αντικίνητρα για τους κακοπροαίρετους που θα νομίσουν ότι η πολιτεία αποφάσισε να τους πληρώνει μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Το πρόβλημα της αργομισθίας είναι συστημικό και οφείλεται στην έλλειψη πραγματικής αξιολόγησης (όλοι άριστοι, γιατί πού να μπλέκεις τώρα με τον κάθε βυσματία) και συνεπειών κακής απόδοσης (οι λίγοι που αποβάλλονται είναι λόγω πειθαρχικών ποινών που τελικά σβήνουν στα δικαστήρια λόγω ανεπαρκούς τεκμηρίωσης και τελικά αποκαθίστανται χωρίς να χάσουν τίποτα). Ακόμα κι αυτοί που θέλουν να παράγουν, στοχοποιούνται γιατί εκθέτουν τους πάνω ελαχιστοπροσπαθάκηδες τακουνοκρούστες και τους κάτω τεμπέληδες, ενώ δεν τους καλύπτει κανένας όταν κάνουν τα καλοπροαίρετα λάθη που κάνουν όσοι εργάζονται. Οι μόνοι που πιέζουν και δεν λένε ποτέ όχι σε ό,τι και να τους ζητήσουν, είναι οι μεγάλοι αλλά μόνο και μόνο για να δώσουν κάποιο επιχείρημα στο βύσμα τους να τους προωθήσει έναντι των άλλων βυσματιών. Πες μου γιατι να δουλέψει κανείς στις ΕΔ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα στελέχη των ΕΝΌΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερο υπηρεσιακό περιβάλλον τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η ιεραρχία βαθμών και καθηκόντων. Σε κάθε βαθμό αντιστοιχούν συγκεκριμμένα καθήκοντα και ανώτατο ηλικιακό όριο παραμονής σε αυτόν. Όποιος καταλαμβάνεται από το όριο αυτό αποστρατεύεται αυτεπαγγέλτως. Οι ΕΠΟΠ γνώριζαν εξ αρχής ότι καταληκτικός βαθμός για αυτούς είναι ο βαθμός του αρχιλοχία και το ανώτατο ηλικιακό όριο παραμονής σε αυτόν είναι το 50ο έτος. Άρα δεν τίθεται θέμα αξιολόγησης!

   Διαγραφή
  2. Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2023 7:01:00 μ.μ. είσαι λάθος.Κανείς απ' την πρώτη κ' δεύτερη σειρά δε γνώριζε τον εν λόγω νόμο.Ειδικά δε, μας έβαλαν όλους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υπογράψουμε οτι θα παραμέναμε στην υπηρεσία 35 χρόνια.Βέβαια,αυτό το χαρτί τώρα είναι σημείο που "καίει" για οποιαδήποτε κυβέρνηση.

   Διαγραφή
  3. @ 7:01 ......αποκρυπτεις επιμελως ομως το γεγονος οτι οταν προσληφθηκαν οι ΕΠΟΠ μπορουσαν να φυγουν και να λαβουν ΣΥΝΤΑΞΗ (εστω μειωμενη) με 25 ετη πραγματικης υπηρεσιας...
   Μετα το 2010 ξεκινησαν οι αλλαγες στον συνατξιοδοτικο χαρτη, γεγονος που φυσικα δεν ηταν δυνατον να ειχαν προβλεψει οι ΕΠΟΠ κατα την προσληψη τους (εκτος βεβαια κι αν διεθεταν μαντικες ικανοτητες....)
   Καλα Χριστουγεννα σε ολους....

   Διαγραφή
  4. Σοβαρά τώρα??? Με μια πρόταση θεωρείς οτι συνάδελφοι γνώριζαν που σκόπευαν να τους μπλέξουν οι στρατηγάρες του έθνους μας,με τα 18000 παράσημα σε κάθε πέτο αλλά που κανένα απ' αυτά δεν αντιστοιχεί σε εμπλοκή??? Αυτό που είπε ο Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2023 9:48:00 μ.μ. γινόταν στις πρώτες σειρές,αλλά μετά το αλλάξανε το μασάλι,πιθανόν για να μην έχει κάποιος επιχείρημα ωστε να αντικρούσει αυτό το νόμο της ντροπής.Κατάπτυστο το γεγονός δε,το οτι ακόμα δεν έχει καταργηθεί,ή έστω να μην εφαρμοστεί,με την ηγεσία των ΕΔ να μην είναι άμοιρη ευθυνών ως προς τη συμβολή της σ'αυτό,παρά μόνο για τα μερισματάκια των ΕΑ ,δλδή το μέλλον τους μετά από λίγα χρόνια.Και η παράνοια έχει όρια κε συνάδελφε-αν είσαι συνάδελφος.

   Διαγραφή
  5. Αγαπητε,10.22,00.μμ διάβασε σε παρακαλώ το πρώτο σχόλιό μου (ADP52 τεταρτη 20.2023 .2.05.00 μμ) και θα δείς ότι το αναφέρω ΡΗΤΑ

   Διαγραφή
  6. Προς άρση οποιασδήποτε παρεξηγήσεως δηλώνω ότι είμαι με το μέρος των ΕΠΟΠ. Η θέση μου για το εν λόγω θέμα είναι η εξής: α) Η όποια λύση προκριθεί δεν πρέπει να ΄είναι σε βάρος του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να παραμείνουν μετά το 50ο έτος της ηλικίας τους β) Φυσικά και δεν πρέπει και πιστεύω δεν θα γίνει, να αποστρατευθούν οι ΕΠΟΠ χωρίς σύνταξη. Η μόνη λύση για να γίνει αυτό είναι να εξαιρεθούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τον ΕΦΚΑ και να επανέλθουν στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς. γ) Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΕΠΟΠ θα το έχουν όλα τα στελέχη όταν πάψουν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα και σε πιο έντονο βαθμό όσα κατετάγησαν από 1-1-2011 και μετά και δεν υπάγονται στην προστασία του δημοσίου αλλά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. δ) Τα επιχειρήματα δεν ήξερα δεν γνώριζα δεν ευσταθούν. ε) Θλίβομαι όταν διαβάζω τέτοιες προτάσεις σαν αυτήν της τροπολογίας και εξοργίζομαι όταν υπογράφονται από συναδέλφους.στ) Το ότι η στρατιωτική ιεραρχία δεν παίρνει θέση είναι αξιοκατάκριτο. ζ) Τέλος σημειώνω ότι η αποδόμηση του συνταξιοδοτικού των στελεχών των Ε.Δ. είναι έργο διακομματικό, ξεκίνησε από το 2000,εντάθηκε από το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2017. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

   Διαγραφή
  7. @ Πέμπτη 21 Δεκ 23 02:59 μ.μ. Είσαι σωστότατος. Είμαι ΕΠΟΠ και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες.

   Διαγραφή
 6. Ρε άσχετοι βουλευτές εσείς που τα γράφετε αυτά άραγε έχετε υπηρετήσει στο στρατό? Θα αντέχατε στρατιώτες πάνω από 50 ετών? Οι ΕΠΟΠ είναι οπλίτες και κάνουν ότι κάνει και ένας στρατιώτης 18 χρόνων..... Συνέλθετε μόνο τους ψήφους σκέφτεστε ορισμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το Άγιο ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον φαλακροκορακα για ένα μήνα μου φόρτωσαν 10 χρόνια.μην περιμένετε τίποτα από κανέναν.μαθευε καμία ξένη .γλώσσα καμία δουλειά τα απογεύματα.δεν θ σας διώξει γιατί δεν υπάρχει σάλιο στο ταμείο.θα σας κρατήσει και μετά από δέκα χρόνια θα σας πει όπως και μας.λυπουμεθα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είμαι από τους λίγους που ήξερα ότι όταν μπω ΕΠΟΠ θα φύγω στα 50 μου και ότι υπάρχει όριο ηλικίας στους βαθμούς γιατί είχα φροντίσει να το μάθω από άτομα που ήταν ήδη στην υπηρεσία και ήξεραν από νομοθετικά διατάγματα . Ευτυχώς που αν και άλλαξαν τα πράγματα για άλλους θεσμούς θα φύγουμε στην ώρα μας και όχι να κάτσουμε μέχρι τα 60 που δεν παλεύεται και τις ατέλειωτες οι μεταθέσεις. Ευχαριστώ την κυβέρνηση που δεν το αλλάζει αυτό. Το οτι δε μας το είπαν δε σημαίνει ότι δεν ήμασταν και υποχρεωμένοι όταν πήραμε τη δουλειά να τα δεχτούμε και όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλοι το ήξεραν και τους βόλευε. Σύνταξη με ούτε 25 χρόνια υπηρεσίας. Έλα που άλλαξαν τα πράγματα και τώρα κάνουν τους ανηξερους

   Διαγραφή
 9. Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 50 ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΠΛΑ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑ Χ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣ ΚΑΘΗΣΟΥΝ --- ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΤΕ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΩ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΙ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΛΕΜΕ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΑΝΣΜΕΝΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΤΕ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΣΑΜΟ ΑΙ ΣΤΡΑΤΗ ΚΩ ΚΤΛ ΚΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΥΤΟΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΑ 50 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ Χ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΕΜΘ ΤΡΑΒΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΥΠΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΛΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ,,,<<>>>

  ΑπάντησηΔιαγραφή