ΜΤΣ: Βοηθήματα Κληροδοτημάτων «Χρ. Μ. Γρυπάρη» και «Μαρ. Χήρας Δ. Δαμιανοπούλου»–ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ–ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΤΣ: Βοηθήματα Κληροδοτημάτων «Χρ. Μ. Γρυπάρη» και «Μαρ. Χήρας Δ. Δαμιανοπούλου»–ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ–ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Βοηθήματα των Κληροδοτημάτων «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» και «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου».

ΓΕΝΙΚΑ

Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι 31 Ιουλ 2023, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:

1. Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

α. Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2022 (Σχολικό έτος 2021 - 2022) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.

β. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από το ως άνω Κληροδότημα προβλέπεται η διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των καθαρών εσόδων αυτού, σε τέκνα Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε. και ε.α., με μοναδικό κριτήριο τη λήψη Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), μετά από κλήρωση.

Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων τέκνων για το έτος 2022 θα προσκομισθούν από τη Δνση Παροχών/Τμήμα Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης).

2. Κληροδότημα «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

Ενίσχυση αριθμού πασχόντων γερόντων, άνω των 75 ετών, αποστράτων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από επιλογή. Το ΔΣ/ΜΤΣ με απόφασή του οριστικοποιεί τον τελικό αριθμό των δικαιούχων, με βάση το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα σε συνάρτηση τόσο του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, όσο και του συνολικού καθαρού ποσού προς διανομή, το οποίο έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του εν λόγω Κληροδοτήματος. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προηγούμενη διανομή έγινε εντός του έτους 2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ

3. Υπηρεσία υποβολής: MΤΣ (Κληροδοτήματα).

4. Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών: Μέχρι της 31 Ιουλ. 2023 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας).

5. Τρόπος υποβολής:

α. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mts- klirodotimata@army.gr (να προτιμηθεί προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις)

β. Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ΜΤΣ.

γ. Αυτοπροσώπως στο ΜΤΣ.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

6. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού:

α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

7. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:

α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λπ.

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

γ. Αντίγραφο των εντύπων Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

δ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την οποία να εξακριβώνεται – επιβεβαιώνεται η ασθένεια – νόσος από την οποία πάσχει ο εν δυνάμει δικαιούχος, το ποσοστό αναπηρίας του, κλπ και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)

8. Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν σε Επιτροπές, για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων.

9. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts.army.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

10. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στην έδρα του ΜΤΣ, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mts-klirodotimata@army.gr και στο τηλέφωνο 2111048240.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια