Ζητούμενο η επαναφορά της κανονικότητας στη δημόσια τάξη!!!

Ζητούμενο η επαναφορά της κανονικότητας στη δημόσια τάξη!!!

Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. «Προτεραιότητα μου είναι η στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ως γνωστόν όμως το κρίσιμο ζήτημα είναι να ολοκληρωθεί η «κάθαρση» (είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη διοίκηση) και να τελειώνει επιτέλους το καθεστώς, που στήθηκε τα τελευταία δώδεκα περίπου χρόνια (έχουν γραφτεί πολλά γι αυτό) και αφορούσε την κατάσταση της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών, του πλήρους ελέγχου των προαγωγών, των μεταθέσεων και τη λειτουργία μιας βιομηχανίας εξυπηρέτησης και ρουσφετιών σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, αλλά και την εξωυπηρεσιακή εκμετάλλευση κρίσιμων υπηρεσιών της ΕΛ-ΑΣ (όπως π.χ. ο «κοριός» παρακολουθήσεων).

2. Κατά την άποψή μας οι άξονες και οι βασικοί στόχοι της πολιτικής δημόσιας τάξης πρέπει να κινηθεί στους κατωτέρω δέκα πέντε (15) άξονες και να επιδιώκεται η ικανοποίηση των αναφερόμενων βασικών στόχων, ήτοι:

α) Ορατότητα (visibility) αστυνομίας. Διαρκής αστυνομική παρουσία. Πολλοί αστυνομικοί στο δρόμο.

β) Μηδενική ανοχή. Αντιμετώπιση της μικροπαραβατικότητας. Δημιουργία προληπτικού και αποτρεπτικού κλίματος.

γ) Παγίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών με ενίσχυση και του κατασταλτικού τομέα (λειτουργία Μονάδων Ταχείας Επέμβασης, συλλήψεις δραστών κ.λ.π.).

δ) Ενεργοποίηση και ενίσχυση των οργάνων-φορέων Κοινοτικής Αστυνόμευσης (Αστυνομικός της Γειτονιάς, Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας κ.α.)

ε) Ανάπτυξη και εξύψωση του ηθικού και του κύρους των αστυνομικών. Δημιουργία οράματος. Αφύπνιση του αισθήματος ευθύνης και θεμελίωση συνείδησης χρέους.

στ) Παροχή ηθικών και υλικών κινήτρων.

ζ) Διαρκής εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού. Κατάταξη μόνο μέσω των Γενικών Εξετάσεων.

η) Άμβλυνση των αντιξοοτήτων των συνθηκών εργασίας (όπως το ακατάστατο ωράριο).

θ) Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ανάπτυξη της πληροφορικής.

ι) Σύσφιξη των σχέσεων αστυνομίας-πολιτών και προβολή του αστυνομικού έργου μέσω των Μ.Μ.Ε.

ια) Αναβάθμιση και καταξίωση του αστυνομικού θεσμού.

ιβ) Εξορθολογισμός του οργανογράμματος. Αποκέντρωση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Σταθερό management. Ουσιαστική διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια του Αρχηγείου. Αναβάθμιση σε «μικρά Αρχηγεία» των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας. Ενίσχυση των Υπηρεσιών Ασφαλείας.

ιγ) Αξιοκρατία στην εξέλιξη με πάγιο (όχι έκτακτες διαδικασίες-κρίσεις) και αντικειμενικό (συγκριτικό) σύστημα κρίσεων και προαγωγών.

ιδ) Εξορθολογισμός στη διαχείριση των μυστικών κονδυλίων και στη διάθεση προσωπικού και μέσων. Κατάργηση αναχρονιστικών (εθιμικών) προνομίων των Στρατηγών.

ιε) Ενίσχυση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

3. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε επιτυχία στο έργο της νέας Πολιτικής Ηγεσίας!!!

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια