Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ‘Eτους 2023

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ‘Eτους 2023

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4/ από 02 Μαρτίου 2023, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

α.  «Προακτέων κατ’ εκλογή»:

(1) Μάχιμους:

α. Φωτέλλη Ιωάννη
β. Αλευρά Σπυρίδωνα
γ. Μπελετσιώτη Βασίλειο
δ. Γαβαλά Χαράλαμπο
ε. Παπαλάμπρου Βάϊο
στ. Παπαδημητρίου Θεμιστοκλή
ζ. Καρλατήρα Σταύρο
η. Αλεξόπουλο Θεόδωρο
θ. Μπακαλάκο Κωνσταντίνο

(2) Μηχανικούς:

α. Κοντοδιό Πιέρρο
β. Πολύχρονο Θεοφάνη
γ. Καπασάκη Πάνο
δ. Τερπένου Σταύρο

(3) Οικονομικού:

α. Παναγιωτούνη Νικόλαο
β. Μαυρουδάκη Ιωάννη

(4) Υγειονομικού / Ιατρό:

Γιαννικάκη Σταύρο

β. «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»:

(1) Μηχανικό:

Γεωργίου-Μπαράκο Νικόλαο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια