Ποιοι Αστυνόμοι Α' προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή–Δείτε το ΦΕΚ

Ποιοι Αστυνόμοι Α' προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή–Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 389/17.02.2023

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και της παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, την παρ. 4 του άρθρου 10, την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38, την παρ. 1 του άρθρου 40 και την παρ. 3 του άρθρου 41 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:...

Διαβάστε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια