Οι επιτυχίες της ΕΛ-ΑΣ, η διεθνής αστυνομική συνεργασία και ο ρόλος της Ηγεσίας!

Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Είδαμε (μεταξύ των άλλων επιτυχιών) την Ασφάλεια Αττικής (Υποδ/νση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων), σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Διευθυντή αυτής, να εξαρθρώνει μετά από συστηματική έρευνα εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, η οποία προέβαινε στην εμπορία γυναικών, προερχόμενων κυρίως από κράτη της Λατινικής Αμερικής, με σκοπό την οικονομική και γενετήσια εκμετάλλευσή τους (human trafficking). Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 16-02-2023 στην Αττική, 8 μέλη της οργάνωσης, εντοπίσθηκε το τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιούσαν, ενώ διασώθηκαν 15 θύματα γυναίκες, υπήκοοι Βραζιλίας, Κολομβίας, Βενεζουέλας και Μαρόκου, στις οποίες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία.

2. Η εξάρθρωση του εγκληματικού κυκλώματος επιτεύχθηκε με τη συνδρομή και τη συνεργασία Αρχών της Κολομβίας, των ΗΠΑ, καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων «OUR GREECE» και «Α21», που εξειδικεύονται στην αρωγή και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

3. Ως γνωστόν η διεθνής αστυνομική συνεργασία συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου και διεθνικού-διασυνοριακού εγκλήματος (transnational crime) και κάθε μορφής εγκληματικότητας, αφού η ΕΛ-ΑΣ μπορεί με τον τρόπο αυτό να ανταλλάσσει πληροφορίες με την Europol, Interpol, SECI καθώς και μέσω των διμερών σχέσεων που έχει αναπτύξει συνομολογώντας συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας τόσο με κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσο και με Τρίτες Χώρες. Επίσης και μέσω της τοποθέτησης Αστυνομικών Συνδέσμων σε πολλές χώρες.

4. Επίσης σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν και οι Ηγεσίες των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΕΛ-ΑΣ, οι οποίες παρακινούν και εμπνέουν την ομάδα και το προσωπικό, συμβουλεύουν και συντονίζουν αυτό, τοποθετούν στόχους, επιβραβεύουν τις επιτυχίες και ελέγχουν τυχόν αποτυχίες, βάζουν προτεραιότητες και παρακολουθούν την πρόοδο, εκτιμούν επιδεξιότητες, αναγνωρίζουν, επιβραβεύουν, ενθαρρύνουν και τέλος δίνουν οδηγίες και κίνητρα.

5. Σύμφωνα με τον Dr. Stephen R. CoveyThe 8th Habit: From effectiveness to Greatness») οι τίτλοι ιεραρχίας είναι «εξουσία», δεν είναι όμως «ηγεσία». Ηγεσία είναι «να μεταδώσεις με τόση σαφήνεια στους ανθρώπους το τι πραγματικά αξίζουν και το τι μπορεί να κάνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να το αναγνωρίσουν και να το ενστερνιστούν». Ηγεσία λοιπόν είναι η απελευθέρωση του δυναμικού των άλλων. Κάτι που ασκείται μέσα από τους πολλούς ρόλους-προσωπικούς και επαγγελματικούς-που μπορούμε να έχουμε. Θεωρεί ότι η «επικέντρωση στις Αρχές», είναι η πλέον σημαντική ιδιότητα του Ηγέτη. Και σε αυτές αναφέρει την ακεραιότητα, την συμπόνοια, την εμπιστοσύνη, την εντιμότητα, την υπευθυνότητα και ότι απορρέει από αυτές.

6. Τέλος o επαγγελματισμός του αστυνομικού απαιτεί να περιβάλλεται η δράση του με την υπόληψη και την αποδοχή της κοινωνίας και η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιεί τις συνθήκες, να αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού έργου και να ανταμείβει αναλόγως.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια